Predstavitev projekta SISMA, Interreg-Mediteran in Energetska prenova javnih stavb, ESCO model

29. Novembra 2017 se je direktor agencije Golea, Nova Gorica g.Rajko Leban udeležil transnacionalne delavnice » Financing innovation for Green Economy in the Alpin Region« v Gorici v Italiji ter predstavil primer dobre prakse finančnega modela za energetsko prenovo javnih stavb v Sloveniji. Uvodoma je slušatelje najprej seznanil z projektom SISMA, program Interreg – Mediteran, ki ga izvaja agencija GOLEA, NOVA GORICA. Skozi izvajanje projektnih aktivnosti Agencija razvija inovativen finančni model za financiranje energetske prenove javnih stavb.
G. Rajko Leban je povedal, da je trenutno v Sloveniji ESCO model edini finančni model, ki lahko zagotovi zahtevani likvidnostni tok za energetske prenove stavb v javnem sektorju. Opozoril je na ovire in poudaril priložnosti za potencialne investitorje kot so npr. občine, podjetja in banke.

Comments are closed.