Prvo mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale

NOVA GORICA 7. – 9. maj 2018

Od 7. do 9. maja je v Novi Gorici potekalo srečanje partnerjev projekta Maestrale in »Prvo mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo«. Organizator Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) je gostila devet partnerjev projekta iz sredozemskih držav, vključno z vodilnim partnerjem Univerzo v Sieni in njihove deležnike na projektu.

Projekt Maestrale bo identificiral potenciale obnovljive energije morja v Sredozemlju, ob tem pa upošteval različne okoljske, tehnološke, pravne, ekonomske in socialne vidike. Namen »laboratorija« je združiti deležnike, ki delujejo na področju energije morja ter izmenjava izkušenj med njimi glede ovir, možnosti in načrtov pri koriščenju energije morja.

V torek  8. maja so potekale predstavitve regionalnih laboratorijev za modro energijo – partnerji iz Italije (UNISI, INFORMEST), Hrvaške (IRENA), Portugalske (UALG) in Malte (MIEMA) so že izvedli regionalne dogodke, ostali partnerji iz Španije (CMMA, CEEI), Cipra (UCY), Grčije (AUTH) in Slovenije (GOLEA) pa jih bomo izvedli v prihodnjih mesecih.

Med predstavitvijo prispevkov deležnikov je bilo prikazano delo organizacij in podjetij s področja modre energije, sodelovanje v drugih projektih in opravljene analize in raziskave ter razvoj novih tehnologij za uporabo tako v Sredozemlju, kot tudi drugod po svetu.

Krepitev medsebojnega sodelovanja se bo izvajala na naslednjih mednarodnih srečanjih, v Sloveniji pa bomo zainteresirane deležnike s področja podjetij, javnih organov (država in obalne občine), raziskovalnih ustanov in izobraževalnih zavodov zbrali na delavnicah v prihodnjih mesecih.

 

 

Comments are closed.