Četrto srečanje projektnih partnerjev ENERJ

Četrto srečanje partnerjev projektne skupine ENERJ je bilo organizirano s strani agencije GOLEA v Novi Gorici v terminu od 05/06/2018 do 06/06/2018.

Glavni namen srečanja je bil pregled izvedenih aktivnosti, ki se nanašajo na tretji delovni sklop. Agencija GOLEA je partnerjem predstavila končno poročilo, ki temelji na pridobljenih podatkih iz opravljenih energetskih pregledov javnih stavb, pripravljen izobraževalni material za prenos in okrepitev znanja javnih uslužbencev in energetskih upravljalcev na področju energetske učinkovitosti javnih stavb ter predstavila primer pripravljenega skupnega ukrepa na področju energetske prenove notranje razsvetljave v javnih stavbah na območju Primorske. Zaradi zamenjave projektnega partnerja, ki je odgovoren za izvedbo spletne platforme, je prišlo nekoliko do zamika pri sami izvedbi te aktivnosti. Platforma, ki bo vključevala podatke o rabi energije javnih stavb v partnerskih državah ter ključne podatke oz. rezultate, ki bodo izdelani skozi projektne aktivnosti, bo dostopna predvidoma konec leta 2018.

Del projekta je tudi povezava in izmenjava rezultatov z ostalimi MED projekti; v tem kontekstu je bilo partnerjem projekta predstavljeno orodje SISMA  SET TOOL, s katerim je mogoče z energetskega in finančnega vidika ovrednotiti ukrepe za varčevanje z energijo. Agencija GOLEA je v projektu SISMA vključena kot projektni partner.

Po zaključku sestanka dne 05/06/2018 so si partnerji ogledali primer dobre prakse skupnega ukrepa energetske sanacije stavb v Brdih, kjer je skupino prijazno sprejel župan Brd g. Franc Mužič.

 

 

 

 

Comments are closed.