Skupni ukrepi energetske prenove in dvig OVE v javnih stavbah

Na podlagi pobude, ki smo jo prejeli s strani poslovnih partneric, je agencija GOLEA dne 14. septembra 2018, v mali dvorani Kulturnega doma v Bovcu, organizirala delavnico “Skupni ukrepi energetske prenove in dvig OVE v javnih stavbah”. Udeležba delavnice je bila mednarodna, saj so na njej sodelovale, poleg slovenskih agencij, tudi Istarska regionalna energetska agencija iz Hrvaške in Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia iz Italije. Na pričetku je vse sodelujoče pozdravil podžupan Davor Gašperšič.

Sodelujoče agencije so skozi delavnico pridobile dodatne informacije in znanja, ki se navezujejo na pripravo skupnih ukrepov za izvedbo energetske sanacije javnih stavb.
Agencija GOLEA je, v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem, primer takšnega skupnega ukrepa namreč že pripravila v okviru projekta ENERJ, zadeva pa energetsko sanacijo razsvetljave v 10-ih izbranih telovadnicah na območju Primorske.

Na delavnici so bile udeležencem predstavljene naslednje vsebine skupne akcije:
– osnovna izhodišča za pripravo skupnega ukrepa za sanacijo javne razsvetljave, ki bo energetsko učinkovita;
– standardi in nacionalna zakonodaja;
– najpogosteje uporabljene tehnologije za razsvetljavo v športnih dvoranah;
– predlog za sanacijo vseh 10 vključenih stavb;
– predlog za finančno implementacijo identificiranega skupnega ukrepa;
– prikaz možnih prihrankov, ki bi jih prinesla realizacija skupnega ukrepa.

Prednosti implementacije skupnih akcij:
– ekonomija obsega,
– vzbuditev zanimanja v drugih občinah,
– izvedba projektov s slabšimi ekonomskimi kazalniki.

Obenem je bil udeležencem predstavljen tudi projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Bovcu, ki je trenutno v fazi izvajanja. Izvedbo DOLB Bovec smo si ogledali tudi na lokaciji sami. Daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso prinašajo številne sinergijske učinke tako z vidika uporabe razpoložljivega energenta, zmanjševanja emisij prašnih delcev in izgradnje lesno-predelovalne verige ter s tem povezano ustvarjanje novih delovnih mest.

 

 

Comments are closed.