Konferenca o učinkovitih stavbah in obnovljivi energiji

Dne 18. in 19. oktobra 2018 smo se udeležili Konference o učinkovitih stavbah in obnovljivi energiji, ki je bila organizirana v hotelu Slon v Ljubljani, v okviru  Interreg MED Programa.

Konferenca je združila partnerje modularnih MED projektov , ki delujejo znotraj dveh tematskih skupnosti:
–  »Učinkovite stavbe«
–  »Obnovljivi viri energije«
Namen srečanja je bila predstavitev doseženih rezultatov projektov ter izmenjava mnenj s sodelujočimi strokovnjaki in strateškimi institucijami, ki delujejo na področju OVE in URE.
Predavatelji na konferenci:
– Lučka Kajfež Bogataj (članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) ter slovenska ambasadorka boja proti podnebnim spremembam)
– Anne Charlotte Bournoville (vodja Oddelka za mednarodne odnose in in širitev na generalnem direktoratu za energijo pri Evropski komisiji)
– Pierre Emmanuel Noel  (predstavnik evropske investicijske banke IEB)
– Maxime Cacciutolo (vodilni partner projekta MEDNICE)
– Simon Zajc (državni sekretar na Ministrstvu za okolje)
– Chris McDonald (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD, oddelek za regionalno in podeželsko politiko)
– Julije Domac (predsednica FEDARENE)
– Dominique Campana (članica Mednarodnega združenja nacionalnih agencij za upraljanje energije MEDENER, direktorica za mednarodne zadeve pri Agenciji za okolje in prostor ADEME)
– Carsten Rothballer (Mreža lokalnih skupnosti za trajnostni razvoj ICLEI)
– Dennis Hesseling (Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER)
– Vlasta Krmelj (direktorica Energetske agencije za Podravje ENERGAP)
– Pierre Jean Coulon (Evropski ekonomsko-socialni odbor)
– Danilo Čeh (Bistra Ptuj)

V razpravo so bili vključeni:
– Evangelos Evangelides (župan občine Aradippou na Cipru)
– Tarja Richard (Direktorica upravljalskega organa – MED program)
– Janez Berdavs (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko SVRK)

Konferenca je vključevala tudi dogodek »Exhibition cafe«, kjer so bili udeležencem podrobneje prestavljeni modularni projekti ter doseženi rezultati.

 

 

Comments are closed.