Osmo srečanje partnerjev projekta NEKTEO v Idriji in Cerknem

Idrija, Cerkno, 20.-21.3.2019: GOLEA je organizirala osmo srečanje projektnih partnerjev z ogledi primerov dobrih praks: pametno stavbo OŠ Idrija s kotlovnico s soproizvodnjo toplote in elektrike, malo hidroelektrarno Idrija, geotermalno učno pot Cerkno ter eko energetski Park OŠ Cerkno.

V okviru projekta NEKTEO smo v zadnjem obdobju med drugim izvedli:

  • 30 izvedb izobraževalnih delavnic o trajnostni energiji v javnih objektih z energetskim ambasadorjem
  • opremili mrežo energetsko vzorčnih točk z informativnimi zasloni za prikaz in opis 55 primerov dobrih praks
  • nabavili opremo merilnikov kakovosti zraka katera je namenjena javnim ustanovam za spremljanje kakovosti zraka ter redno in pravilno prezračevanje za energetsko učinkovitost

…in še nekaj zanimivih aktivnosti imamo v planu. Spremljajte nas in se nam pridružite.

     

Comments are closed.