Razpis za občine: sklad “European City Facility” (EUCF)

EUCF (European City Facility) je rezultat programa Horizon 2020 in nudi občinam ali drugim javnim organom, ki bodo predložili najboljše projektne ideje, sofinanciranje/podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt (60.000 EUR na občino ali 60.000 EUR za formalno in neformalno skupino občin).

Cilj je, da bi se več kot 200 občinam na območju EU pomagalo izdelati investicijski koncept in tako izboljšalo njihove možnosti za pridobitev investicijskih sredstev. EUCF sofinanciranje je torej primerno za občine, ki potrebujejo dodatna sredstva za dokončanje izdelave manjkajoče investicijske dokumentacije, s katero bi nato lahko kandidirali na nacionalne razpise.

Spodbuja se povezovanje občin, prednost pri izbiri pa imajo inovativni investicijski koncepti, ki jih je mogoče prenašati tudi na druga EU območja.

Področja, ki jih lahko pokrivajo investicijski koncepti:

–             javne stavbe

–             stanovanjski objekti,

–             integrirani OVE,

–             pametna omrežja,

–             toplotna omrežja,

–             inovativna energetska struktura,

–             trajnostna mobilnost,

–             drugo.

Razmišljate, da bi tudi vi sodelovali na naslednjem razpisu EUCF? Kontaktirajte nas. Agencija GOLEA vam lahko nudi pomoč pri pripravi in prijavi vaše vloge.

Naslednji razpis bo predvidoma pomladi (marca-aprila 2021), kjer bo sofinanciranih 25 investicijskih konceptov za sodelujoče države iz območja centralne in vzhodne Evrope.

Za izbrane projekte program omogoča financiranje v višini 70% ob sklenitvi sporazuma, ob zaključku pa še preostali dela v višini 30%.

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte, na razpolago smo vam na naslednjem e-mail naslovu: info@golea.si

 

 

 

Comments are closed.