Javno naročanje inovacij za naročnike in ponudnike inovativnih rešitev (PROMINENT PLUS)

Delavnica Javno naročanje inovacij za naročnike in ponudnike inovativnih rešitev, ki je temeljila na praktičnih smernicah, koristih in prednostih javnega naročanja inovacij, je bila 10.5.2022 uspešno izvedena. Organizirana je bila s strani Agencije GOLEA in REA Sjever v okviru Interreg MED projekta PROMINENT PLUS, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Delavnica je bila usmerjena predvsem v praktično predstavitev javnega naročanja inovacij in prikaz koristi, saj temelji na prenosu izkušenj z uspešno izvedenega predhodnega projekta Prominent MED, katerega rezultat so bili štirje uspešno izpeljani postopki javnega naročanja inovacij. Prav tako so bile prikazane možnosti pravočasnega povezovanja med ponudniki rešitev in javnimi naročniki še pred izvedbo faze javnega naročila, kar je eno od bistev postopka javnega naročanja inovacij.

Delavnice so se udeležili predstavniki Javnih naročnikov, ki imajo interes za izboljšanje javnih storitev na strateških področjih ali pa so že imeli stik s postopki javnega naročanja inovacij ter ki želijo v prihodnosti izpopolniti svoje kompetence v smeri, da postanejo javni naročniki inovativnih rešitev.

Na drugi strani pa so bili prisotni tudi ponudniki tehnoloških rešitev ali ponudniki, ki že sodelujejo ali imajo interes sodelovati z javnimi naročniki in vidijo priložnost, da svoje inovativne rešitve in koncepte bodisi implementirajo, bodisi dokončajo v sodelovanju z javno upravo kot sektorjem, ki razpolaga z znatnimi investicijskimi sredstvi.

Na začetku je GOLEA predstavila projekt PROMINENT PLUS in svoje delo na področju javnega naročanja. S strani predstavnika Regionalne energetske agencije Sjever (Hrvaška), Denis Premec, je bil predstavljen vpogled v temeljni koncept javnega naročanja inovacij ter predstavitev uspešno izvedenega postopka javnega naročanja inovativnih rešitev na projektnem primeru celovite energetske prenove (vrtec v Koprivnici, Hrvaška). Gaynor Whyles, direktorica JERA Consulting Ltd (Velika Britanija) nam je kot izkušena  svetovalka za inovacije podala  iztočnice in motivacijo kako se lahko naročniki in ponudniki inovativnih rešitev v praksi medsebojno najdejo in povežejo. Na delavnici je bilo veliko interakcij med prisotnimi ter aktivna je bila izmenjavi mnenj in pogledov na sam proces javnih naročil kot tudi na njihove probleme in potrebe.

Spremljate nas lahko tudi preko https://business.facebook.com/ProminentMED/  in https://prominent-med.interreg-med.eu/

 

 

 

 

 

Comments are closed.