Projekt Energy ViLLab

OPIS PROJEKTA

S projektom se v čezmejnem področju ustanovlja mreža živih laboratorijev (Living Labs), imenovanih EnergyViLLab v povezavi z t.i. RRM aplikacijami (RES: Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE: Rationale Use of Energy - racionalna raba energije, MOB: Sustainable Mobility System) ter z vključevanjem proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in državljanov.

 

Villago Learning Lab v Novi Gorici

Poslanstvo projekta VILAGO – ki je virtualni laboratorij javnih zgradb z visoko energetsko učinkovitostjo – je ustvariti virtualni laboratorij, ki ima za cilj obnoviti in modernizirati javne zgradbe ter spremljati uvedbo obnovljivih virov energije in njeno racionalno porabo. Živi laboratorij si je poleg tega zastavil še naslednje cilje: ustvariti nove možnosti za podjetja v privatnem sektorju za izboljšanje stanja zaposlenosti, izboljšati kakovost delovnega okolja v javnih zgradbah, zvišati raven varčevanja v javnem sektorju s posledičnim zmanjšanjem stroškov za davkoplačevalce.

Kraj: GOLEA – Primorska regija

Prikaži več

Golea je lokalna agencija za energijo, ki pokriva celotno območje Primorske regije (23 občin). Namen agencije Golea je ustvariti virtualni laboratorij z naborom in promocijo vseh dogodkov, novic in dobrih praks na področju obnovljivih virov energije (RES) in njene racionalne rabe (RUE). Golea kot agencija za energijo spodbuja, velikokrat pa je tudi sama pobudnica, dejavnosti, ki so povezane s področjem obnovljivih virov energije in njene racionalne rabe. Ima tudi dostop do podatkov v zvezi s temi temami. Ker so te dejavnosti generični procesi ustvarjanja in izvajanja dogodkov in dejavnosti na področju obnovljivih virov energije, je nujno, da ta institut kot agencija za energijo spremlja in zbira tiste, ki jih je najlaže doseči znotraj okolja Living Lab.

Njegov glavni cilj je podpirati doseganje ciljev energetske politike Občine, s poudarkom tako na javnem kot tudi zasebnem sektorju. Ti cilji so tudi del Konvencije županov, ki je bila aktivirana v občini Teolo.
Ker je ozemlje občine Teolo znotraj termalnega področja gričevja Colli Euganei, bo EnergyVillab osredotočil svoje posege predvsem na uporabo in razširjanje geotermalnih tehnologij.

Prikaži manj

Vodilni partner

 • EUROSPORTELLO – UNIONCAMERE DEL VENETO

Projektni partnerji

 • CRACA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 • PROVINCIA DI TREVISO
 • CAMMERA DI COMMERCIO VENEZIA
 • COMUNE DI JESOLO
 • CONCENTRO
 • IALFVG
 • IRI UL
 • UNIVERZA V LJUBLJANI
 • POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
 • GOLEA NOVA GORICA
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM-UNIVERSITÀ DEL LITORALE
 • FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA
 • COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Novice

 • Priznanje za inovacijo

  GOLEA je 13. 6. 2014 na Mostu na Soči iz rok predsednice vlade RS Alenke Bratušek prejela zlato priznanje za inovacije Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice za Severno Primorsko z naslovom: Vzpostavljanje energetskega informacijskega sistema ciljnega spremljanja rabe energije – CSRE v primorskih občinah ter za vzpostavitev virtualnega laboratorija javnih stavb z visoko energetsko učinkovitostjo […]

  Preberi več
 • Konferenca “Kako brez lastnih sredstev energetsko sanirati javne stavbe”

  GOLEA Nova Gorica je v sodelovanju z občino Brda v petek, 4. 10. 2013, na gradu Dobrovo organizirala konferenco “Kako brez lastnih sredstev energetsko sanirati javne stavbe”. Povabilu se je v večjem številu odzvala širša zaintresirana javnost, med njimi tudi predstavniki lokalnih skupnosti (občin) na območju celotne Primorske, kot tudi predstavniki javnih zavodov, ki imajo […]

  Preberi več
 • Trajnost in učinkovitost v logistiki

  29. julija 2013 je pri Gospodarski zbornici Rimini potekala predstavitvena delavnica LOGNET.LL – logističnega omrežja Living Lab, ki je bil ustanovljen v okviru projekta EnergyViLLab. Ta ima za cilj v obmejnem območju med Italijo in Slovenijo vzpostaviti omrežje Energy Virtuos Living Lab z namenom razvijanja izkušenj in uspešnega ravnanja v zvezi z uporabo obnovljivih virov […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: SLO - ITA
Trajanje projekta: nov. 2011 – maj 2014
Vrednost projekta: 1,34 mio EUR

Vodja projekta

Primož Ladava

Pomemben izdelek projekta je poseben portal za prikaz podatkov o energetski učinkovitosti posameznih objektov za katere Golea opravlja storitev energetskega managerja. Podrobni podatki so dostopni preko zemljevida ali imena objekta.

Projektne brošure

Viri financiranja

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.