Projekt TRAP-EE

OPIS PROJEKTA

Sektorski program Leonardo da Vinci (program Vseživljenjsko učenje) se osredotoča na učne potrebe posameznikov in delodajalcev ter bogati ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Projekti »prenosa inovacij« (v sklopu programa Leonardo da Vinci) pa so večstranski projekti, ki s prenosom, prilagoditvijo in integracijo že obstoječih inovativnih rešitev in uspešnih praks prispevajo k višanju kakovosti in privlačnosti tovrstnega izobraževanja.

Projekt TRAP-EE (TRAining Personnel towards operational Eenergy Effciency of the buildings), kjer kot partner sodeluje tudi GOLEA, je bil v shemi »Prenosa inovacij« (Leonardo da Vinci), kot najbolje ocenjeni izbran za sofinanciranje.

Prikaži več

Ključni cilj projekta TRAP-EE je razvoj izobraževalnega programa za razvoj kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje obratovalne energetske učinkovitosti in kakovostnega notranjega okolja v javnih stavbah.
V sklopu projekta TRAP-EE bomo najprej analizirali potrebe lokalnih okolij in prepoznali specifične izobraževalne zahteve ciljne skupine skrbnikov javnih stavb (potrebna znanja in kompetence, primerne učne metode itd.). Na podlagi prenosa že obstoječih izobraževalnih gradiv in programov avstrijskega partnerja bomo razvili izobraževalni program s poudarkom na izkustvenem učenju in reševanju konkretnih problemov obratovalne energetske učinkovitosti v stavbah.
Izvedli bomo 3 pilotna izobraževanja, dve v Sloveniji in eno na Hrvaškem. Pilotna izobraževanja bodo usposobila 30-60 skrbnikov javnih stavb treh različnih segmentov, in sicer: skrbnike stavb Univerze v Ljubljani, skrbnike stavb šol in vrtcev primorske regije in skrbnike stavb javne uprave zagrebške regije.
Izobraževanja se bodo pričela odvijati v drugi polovici leta 2014.

Prikaži manj

Delavnice učinkovite rabe energije

V okviru projekta TRAP-EE v aprilu in maju 2014 smo po primorskih občinah izvedli 11 delavnic učinkovite rabe energije z ekoSpodbudami, ekoKrediti in druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije: o javnih razpisih za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti.

Projektni partnerji

 • IRI-UL (Slovenija); Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (vodilni partner)
 • energie: bewusst Kärnten (Avstrija); urad deželne vlade Koroške za področje energetike
 • GOLEA Nova Gorica (Slovenija); Goriška lokalna energetska agencija
 • HEP ESCO (Hrvaška); ESCO podjetje za razvoj, vodenje in financiranje projektov v sklopu energetske učinkovitosti
 • Srednja tehniška šola Koper (Slovenija); ponudnik poklicnih izobraževanj in usposabljanj

Novice

 • Izvedba pilotnih delavnic

  V mesecu novembru smo izvedli dvodnevno delavnico za izobraževanje hišnikov, kjer smo prvič preiskusili izobraževalni program, ki hišnikom in drugim skrbnikom stavb pomaga k izboljšanju operativne energetske učinkovitosti stavbe. V prvem dnevu, ki je potekal na Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni so hišniki spoznali koncept kontrolnega seznama razvitega v okviru projekta TRAP EE, […]

  Preberi več
 • Delavnica “Transfer workshop” v Celovcu

  17. aprila 2014 je projektni partner energie: bewusst Kärnten v svojih prostorih v Celovcu v Avstriji gostil delavnico “Transfer workshop« Glavni namen delavnice je bil pregled in diskusija obstoječega gradiva in metodologije za usposabljanje hišnkov, ki jo je razvil Avstrijski partner, ob upoštevanju posebnih potreb v lokalnih okoljih ( Slovenije in Hrvaške ) in specifičnih […]

  Preberi več
 • Delavnice učinkovite rabe energije 2014

  V aprilu in maju 2014 izvajamo Delavnice učinkovite rabe energije z ekoSpodbudami, ekoKrediti in druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije: o javnih razpisih za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti. Urnik delavnic po lokacijah objavljamo v koledarju.

  Preberi več
 • Spletna stran projekta

  Objavljena je uradna spletna stran projekta: https://trap-ee.eu/

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Leonardo da Vinci, Vseživljensko učenje
Trajanje projekta: oktober 2013 – marec 2015
Vrednost projekta: 150.579,25 EUR

Vodja projekta

Nejc Božič

05 / 393 24 62

Viri financiranja