Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah je financiran s sredstvi Švicarskega prispevka in sredstvi v projekt vključenih občin Šempeter-Vrtojba, Pivka, Brda, Cerkno, Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica, Mestne občine Koper, Mestne občine Nova Gorica in Triglavskega narodnega parka.

Projekt OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V
PRIMORSKIH OBČINAH

Program: ŠVICARSKI PRISPEVEK
Trajanje projekta: januar 2010 - avgust 2015
aktivnosti zapiranja projekta do 29.2.2016
Realizirana vrednost projekta: 4.370.171,75 EUR
Vodja projekta: Rajko Leban
Asistenka vodje projekta: Alenka Palian
 

Cenik energentov

Cenik energentov svetovalne mreže ENSVET, ažuriran decembra 2015

Novice

Zaključno srečanje z donatorjem programa Švicarskega prispevka

V sredo 8.6.2016 se je v  Ljubljani odvijal osmi letni sestanek Programa Švicarski prispevek, na katerem so predstavniki donatorja, veleposlaništva Švice v Sloveniji in Nacionalnega...

Brošura rezultatov projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah

Objavljamo brošuro rezultatov projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Vsebina je v slovenščini in angleščini. We are publishing a Project Renewable Energy Sources in...

Ob svetovnem dnevu sonca smo praznovali in zbrali 200 otrok na OVE in URE dnevu

Tako kot v preteklih treh letih, je tudi v letošnjem, in sicer v petek 27.05.2016, agencija GOLEA izvedla OVE in URE dan in angažirala otroke v primorskih šolah, da so se posvetili...

OVE in URE DAN 2016

Znanstveni eksperimenti, baloni, nagrade in še več na dnevu obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, v petek 27.5. med 9. in 13. uro v Mestnem parku Borov gozdiček v Novi Gorici. Dogodek...

GOLEA dogodki maj - junij 2016

Tudi letos organiziramo OVE in URE dan, v  petek 27. maja 2016  s pričetkom ob 9:30 v Mestnem parku Borov gozdičku za Goriško knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici....

Razstava v avli Gimnazije Tolmin: energetsko sanirani objekti projekta Obnovljivi viri enegije v primorskih občinah

GOLEA je v avli Gimanzije Tolmin odprla razstavo o energetsko saniranih objektih projekta Obnovljivi viri enegije v primorskih občinah.   Razstava je na ogled do 22.4.2016.   ...

Razstava v avli mestne hiše Občine Nova Gorica: energetsko sanirani objekti projekta Obnovljivi viri enegije v primorskih občinah

GOLEA je v avli mestne hiše Občine Nova Gorica odprla razstavo o energetsko saniranih objektih projekta Obnovljivi viri enegije v primorskih občinah.   Razstava je na ogled do 15.3.2016. ...

Razstava v PTP: energetsko sanirani objekti projekta Obnovljivi viri enegije v primorskih občinah

GOLEA je v Primorskem tehniloškem parku postavila razstavo o energetsko saniranih objektih v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Razstava je bila odprta 26.1.2016 ob...

Poročilo o izvedenem Izobraževalnem programu

GOLEA je v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah v letih 2011-2015 izvajala kompleksen izobraževalni program na temo obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Ob...

Izvedli smo zadnje izobraževanje za učitelje v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah

GOLEA je 25.8.2015 v sodelovanju z OŠ Cerkno izvedla zadnje izobraževanje za učitelje v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Tokrat smo v uvodnem delu gostili ...
Prikazujem 1 - 10 od 82 izdelkov.
Izdelkov na stran 10
od 9

Brošura rezultatov projekta

Brošura rezultatov projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, vsebina je v slovenščini in angleščini.

Project Renewable Energy Sources in Primorska Municipalities brochure is published, the content is in Slovenian and English language.

Brošura/Brochure

Doseženi rezultati ob zaključku projekta

Aktivnost 1: Sončna elektrarna na protihrupni ograji avtoceste pri Bazari

Sončna elektrarna na 648m protihrupne ograje in s 644 paneli deluje od septembra 2012 z močjo167 kW.

-        Proizvodnja energije 1.1.-31.8.2015 znaša 554 MWh. 

-        S proizvodnjo energije iz sončnega vira energije smo tako v treh letih delovanja elektrarne zmanjšali emisije CO2 za 389 ton.

-        Občina Šempeter Vrtojba energijo, ki jo proizvede ta sončna elektrarna, nameni za javno razstvetljavo, zaradi česar se je strošek občine za javno razsvetljavo znižal za okoli 40%.

Foto 1: Občina Šempeter Vrtojba energijo, ki jo proizvede sončna elektrarna na protihrupni ograji v  Vrtojbi, uporabi za občinsko javno razsvetljavo (Avtorica: Elena Benčina)

 

Aktivnost 2: Prenova kotlovnic na kurilno olje s kotli na lesno biomaso (sekanci ali peleti)

-        Število prenovljenih kotlovnic: 12 (OŠ Košana, POŠ Kojsko, OŠ Cerkno, Knjižnica Tolmin, OŠ Sečovlje (italijanska in slovenska šola), POŠ Sv. Peter Sečovlje, OŠ D. Ketteja Ilirska Bistrica, OŠ Knežak, OŠ Hrvatini, OŠ Šmarje pri Kopru, Info Center Trenta Triglavskega narodnega parka, POŠ Trnovo);

-        Število objektov, ki se ogrevajo z zamenjanimi kotli na biomaso: 29

-        Skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije v obdobju 2012-2015: 5.590 MWh.

-        Stopnja zmanjšanja porabe energije, skupaj od začetka delovanja: 23% = 1.628 MWh.

-        Stopnja zmanjšanja stroškov za ogrevanje, skupaj od začetka delovanja: 41% = 272.903 €.

-        S proizvodnjo energije iz biomase smo tako od začetka delovanja delovanja biomasnih kotlovnic zmanjšali emisije CO2 za 1.940 ton.

Foto 2: Kurilnica na biomaso v OŠ Cerkno, kjer so ji učenci dodali umetniški navdih (Avtorica: Elena Benčina)

 

Aktivnost 2A: Energetska sanacija objektov

-        8 prenovljenih objektov (7 fasad, 7 streh, 9 menjav stavbnega pohištva): POŠ Kojsko, Knjižnica Tolmin, POŠ Vrtojba, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Sečovlje, OŠ in telovadnica Hrvatini, OŠ Šmarje pri Kopru in POŠ Trnovo.

-        Izvedba malih investicijskih ukrepov za povečanje učinkovitosti ogrevalnih sistemov in za dvig učinkovite rabe energije v 12 objektih.

Foto 3: Energetsko sanirana POŠ Trnovo z novo kotlovnico na biomaso (Avtor: GOLEA)

 

Aktivnost 3: Promocija in izobraževanje

V skoraj šestih letih projekta smo izvedli promocijske in izobraževalne aktivnosti na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije in ko jih seštejemo, smo zelo veseli, da smo toliko prispevali k energetskemu opismenjevanju na Primorskem in Sloveniji:

-        Število izvedenih promocijskih dogodkov: 77.

-        Število publiciranih promocijskih in izobraževalnih materialov: 420 (promocijski materiali, promocijski dogodki 172, objave v Šolskih razgledih, izobraževalno gradivo, izobraževalni dogodki).

-        V aktivnosti OVE in URE izobraževalnega programa je bilo skupaj vključenih 20.138 učiteljev, otrok, učencev in dijakov:

·       10 delavnic za učitelje: sodelovalo je 280 učiteljev;

·       OVE in URE krožki v treh šolskih letih 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015: sodelovalo je 3.308 otrok iz 96 skupin, krožki so potekali 2.848 ur;

·       OVE in URE tehnični dnevi v treh šolskih letih 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015: sodelovalo je 8.940 otrok v 269 skupinah, tehnični dnevi so obsegali 1.1839 ur;

·       OVE in URE natečaji 2013, 2014, 2015: sodelovalo je 1.801 učencev iz 37 skupin;  

Foto 4: Izdelki šol vključenih v OVE in URE natečaj 2014, razstavljeni na OVE in URE dnevu 2014 na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici  (Avtor: GOLEA)

 ·       »OVE in URE dan« 2013, 2014, 2015: sodelovalo je 2.150 otrok iz 80 skupin; 

Foto 5: OVE in URE dan 2014 na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici – gledališka predstava »Odiseja med smetmi« (Avtor: GOLEA)

Foto 6-9: Zaključna prireditev projekta z OVE in URE dnevom 2015 s predstavo "Don Kihot iz preteklosti v prihodnost", Nova Gorica 3.6.2015 (Avtor: Davic Verčič)

     

·       Ekskurzije nagrajencev OVE in URE natečajev 2013, 2014, 2015 v ljubljanskem živalskem vrtu, e-Hiši v Novi Gorici, Eksperimentariju energije v Krškem in na Hidroelektrarni Krško, v Smetumetu: sodelovalo je 436 otrok iz 33 skupin; 

·       Ekskurzija v Švico, avgusta 2013: sodelovalo je 40 udeležencev;

·       URE izobraževanje javnih uslužbencev primorskih organizacij: 33 delavnic, 967 udeležencev,

·       2 izobraževanji vzdrževalcev in hišnikov šolskih objektov: 35 udeležencev.

-        Postavljena je Brunarica obnovljivih virov energije v Energetskem eko parku OŠ Cerkno v kateri od septembra 2014 potekajo izobraževalni programi: izvedenih 69 delavnic na katerih je sodelovalo 2.839 udeležencev.

Foto 10: Brunarica obnovljivih virov energije v Energetskem eko parku OŠ Cerkno (Avtor: OŠ Cerkno)

      

-        Število distribuiranih OVE in URE učnih gradiv za učitelje: 250 (učiteljem, šolskim in javnim knjižnicam).

-        Število distribuiranih hišk – OVE didaktično učilo: 55.

-        OVE in URE e-gradiva: 17.916 vpogledov od sept. 2013 do avg. 2015, 53% vračajočih uporabnikov, najbolj uporabljene teme: E-gradiva za najmlajše, Energetska izkaznica, Izkoriščanje OVE v Sloveniji, Obnovljivi viri energije, Energija iz odpadkov.

-        Postavljen je informacijski monitor ob sončni elektrarni, ki prikazuje proizvedeno energijo in zmanjšano CO2 emisijo.

-        V 13 objektih (šole, knjižnica in Info Center Trenta) so postavljeni informacijski monitorji, ki prikazujejo podatke iz biomasnih kotlovnic s števcem nižanja okoljskih emisij in vrednotenjem učinkovitosti ogrevanja.

 

eGradiva

eGradiva so interaktivne digitalne vsebine na temo obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, namenjena so vsem šolam v Sloveniji. Za dostop do vsebin kliknite ikono.

Gradivo za pripravo enostavne energetske izkaznice

OVE in URE izobraževalni program

GOLEA je v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah v letih 2011-2015 izvajala kompleksen izobraževalni program na temo obnovljivih virov in učinkovite rabe energije in s tem smo skupaj prispevali k energetskemu opismenjevanju otrok, učencev in odraslih na območju cele Primorske.

Ob zaključku projekta smo pripravili Poročilo o izvedenih aktivnostih

Brunarica

V Energetskem eko parku OŠ Cerkno potekajo izobraževalni programi šolskih ekskurzij, tehničnih in naravoslovnih dnevov za vse starostne skupine. Posebnost je učilo "Brunarica obnovljivih virov energije", ki je učilo v naravni velikosti. Izgradnja Brunarice je financirana v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Informacijski monitor zajetih okoljskih podatkov iz Brunarice.

V šolskem letu 2016/2017 so v Energetskem eko parku OŠ Cerkno na razpolago naslednji programi:

Obnovljivi viri energije

Sklopi: Hiška obnovljivih virov energije; Eksperimentiramo in pridobivamo električno energijo; Zabavni obnovljivi viri energije; Osvetlimo hiško; Moj prvi električni krog.

Vreme bo

Vremensko kolo; Plesno glasbena vremenska pravljica; Igrajmo se z vetrom; Vremenski pojavi.

Občutimo in spoznajmo naravo

Mladi vrtičkar; Čutna pot; Hotel za zuželke; Dišavne vrečke.

Čebelarske delavnice

Čebele pridne delavke; Izdelki iz satovja in medu; Panjske končnice; Čebelica Cvetka predstavi čebele

CICIbrunarica

Sonce greje lonce; Veter vije, kam se skrije; Tiha voda bregove dere.

 

Za vse skupine se plača vstopnina.

Dodatne informacije o izobraževalnem programu, dogovor o obisku in izvedbi ekskurzije: Alenka Bogataj, tel: 041-615-617, e-pošta: info@tisc.si.

Okoljski kazalniki objektov

Na objektih, vključenih v projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, stojijo informacijski monitorji, ki prikazujejo števec okoljskih emisij in vrednotenje učinkovitosti ogrevanja kotlovnic na biomaso.

Izobraževalno promocijske vsebine imajo namen ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije.

Dostop je omogočen tudi preko interneta:

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA, Občina Pivka                                         

OSNOVNA ŠOLA in VRTEC KOJSKO, Občina Brda                                                   

OSNOVNA ŠOLA CERKNO, Občina Cerkno                                                                     

SLOVENSKA IN ITALIJANSKA OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE, Občina Piran     

OSNOVNA ŠOLA SVETI PETER, Občina Piran                             

OSNOVNA ŠOLA DR. ALEŠ BEBLER PRIMOŽ HRVATINI, Mestna občina Koper               

OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE, Mestna občina Koper    

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA, Občina Ilirska Bistrica

OSNOVNA ŠOLA KNEŽAKObčina Ilirska Bistrica

OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, Mestna občina Nova Gorica

OSNOVNA ŠOLA VRTOJBA, Občina Šemeter Vrtojba

KNJIŽNICA Cirila Kosmača, Občina Tolmin                                 

INFORMACIJSKO SREDIŠČE DOM TRENTA v Triglavskem narodnem parku

Sumarni prikaz vseh kotlovnic, na katerem je pregled nad vsemi kotlovnicami in skupnimi prihranki ogljikovega dioksida

Proizvodnja energije sončne elektrarne na protihrupni ograji hitre ceste pri Bazari v Vrtojbi, Občina Šemeter Vrtojba

Informacijski monitor zajetih okoljskih podatkov iz Brunarice

Deležniki