Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah

OPIS PROJEKTA

Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah vključuje občine Šempeter-Vrtojba, Brda, Tolmin, Cerkno, Pivka, Ilirska Bistrica, Piran, Mestnima občinama Koper in Nova Gorica ter Triglavskim narodnim parkom (TNP). Izpeljan je bil v letih 2010 – 2015 ter financiran iz sredstev donacije Švicarskega prispevka v višini 4,37 milijonov eur in sredstev vključenih občin.

Projektne aktivnosti so bile razdeljene v tri sklope:

  1. Sončna elektrarna moči 167 kW na protihrupni ograji AC Vrtojba - Bazara v občini Šempeter-Vrtojba kot prva tovrstna v Sloveniji. Od začetka delovanja 1.9.2012 sončne elektrarne do konca leta 2016 proizvodnja energije elektrarne znaša 794,7 MWh električne energije. S proizvodnjo energije iz sončnega (obnovljivega) vira energije so v celotnem obdobju delovanja elektrarne CO2 emisije zmanjšane za 559,5
  2. Prenova 12 kotlovnic s prehoda iz kurilnega olja na uporabo lesne biomase (v šolah v Kojskem, Cerknem, Košani, Hrvatinih, Šmarju pri Kopru, Svetem Petru, Sečovljah, Trnovem, Knežaku in Ilirski Bistrici, knjižnici Tolmin ter TNP info center v Trenti) ter energetska sanacija 8 objektov (šole Trnovo, Kojsko, Vrtojba, Sveti Peter, italijanska šola v Sečovljah, telovadnica in del šole v Hrvatinih in telovadnica v Šmarju pri Kopru ter knjižnica v Tolminu). Od začetka delovanja kotlovnic in prenove objektov do zaključka projekta so kotlovnice proizvedle 5.590 MWh toplote, raba energije se je zmanjšala za 1.628 MWh, kar znaša 903 EUR prihrankov in emisije CO2 so zmanjšane za 1.940 ton.
  3. Izobraževalni program o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije izveden na območju Severne in Južne primorske, kjer je bilo skupaj vključenih 138 učiteljev, otrok, učencev, dijakov ter javnih uslužbencev. Izobraževalni program obsega: OVE in URE gradivo ter didaktično učilo, delavnice za učitelje in javne uslužbence, krožke in tehnične dneve, natečaje, OVE in URE dneve, tematske ekskurzije, OVE in URE e-gradiva, Brunarico obnovljivih virov energije ob OŠ Cerkno. Izobraževalni program tega projekta je leta 2015 prejel Energetsko nagrado časnika Finance za zmagovalni promocijski URE/OVE projekt.

Projekt je bil s strani Švicarskega prispevka izbran kot primer dobre prakse, kot pregleden projekt z dobro porabljenimi sredstvi v okviru celotnega programa. O projektu je bil tudi posnet film, ki je bil maja 2013 predstavljen na letni prireditvi programa v Bernu.

Novice

Deležniki

Osnovne informacije

Program: ŠVICARSKI PRISPEVEK
Trajanje projekta: jan. 2010 - avg. 2015
aktivnosti zapiranja projekta do 29. 2. 2016
Realizirana vrednost projekta: 4,37 mio EUR

Vodja projekta

Rajko Leban

05 / 393 24 60

Asistentka vodje projekta

Alenka Palian

Viri financiranja

Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah je financiran s sredstvi Švicarskega prispevka in sredstvi v projekt vključenih občin Šempeter-Vrtojba, Pivka, Brda, Cerkno, Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica, Mestne občine Koper, Mestne občine Nova Gorica in Triglavskega narodnega parka.