Sestanek v Bariju

Decembra 2011 smo se sodelujoči partnerji projekta Alterenergy zbrali v mestu Bari v Italiji, kjer smo se seznanili o administrativnih in finančnih pogojih programa ter dogovorili o aktivnostih projekta, predvsem tistih, ki so potrebne na samem začetku izvajanja projekta in ki se nanašajo na tretji delovni sklop „Integrirani modeli upravljanja z energijo” – pridobitev znanj in izdelava skupne strategije za načrtovanje trajnostne rabe energije znotraj občin, ki bodo vključene v projekt.

Comments are closed.