Povabilo primorskim občinam za predložitev ponudb za sodelovanje v projektu Alterenergy

Agencija GOLEA, kot slovenski partner projekta, objavlja povabilo za predložitev ponudb za sodelovanje primorskih občin v projektu. Prijavijo se lahko občine, ki ustrezajo zahtevanim projektnim kriterijem.

Na nivoju posamezne občine bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • podpora pri pripravi dokumentacije in izpeljavi postopkov za pristop h Konvenciji županov,
 • izdelava energetske bilance občine (ki bo vključevala oceno rabe energije v gospodinjstvih, proizvodnem, turističnem, kmetijskem in gradbenem sektorju),
 • izdelava dokumenta SEAP-a (akcijskega načrta za trajnostno energetiko),
 • identifikacija srednje-dolgoročnih ukrepov za zmanšanje rabe energije in povečanje obsega rabe energije na nivoju občine,
 • identifikacija potenciala obnovljivih virov energije in možnosti povečanja energetske učinkovitosti,
 • usposabljanje za implementacijo sistema energetskega managementa,
 • uvedba energetskega knjigovodstva v stavbah, ki so v lastni lokalne skupnosti (število objektov bo določeno ob podpisu sporazuma),
 • vgradnja merilne opreme za spremljanje rabe energije v eni izmed stavb, ki je lasti lokalne skupnosti in vzpostavitev on-line nadzornega sistema,
 • uvedba ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) v stavbah, ki so v lasti lokalne skupnosti ter vzpostavitev spletnega prikaza letne rabe energije, ločeno po sektorjih (število objektov bo določeno ob podpisu sporazuma),
 • izdelava študije izvedljivosti za dvig energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije,
 • izvedba izobraževanj in srečanj, ki bodo pripomogle k dvigu znanja občanov in javnih uslužbencev na področju energetike,
 • podatke, zbrane v okviru projekta, se objavi na spletni strani občine in na www.golea.si/alterenergy.

Dokumentacija in obrazci za prijavo

Informacije:

dr. Vanja Cencič, vanja.cencic@golea.si
vodja projekta v GOLEI

Comments are closed.