Sestanki partnerjev projekta – 5. in 6. julija 2016 Kick off v Ferrari (Italija)

Kick off sestanek

Na sestanku, ki je bil organiziran 5. in 6. julija 2016 v Ferrari, se je zbralo deset projektnih partnerjev iz sedmih držav, z namenom pregleda projektnih aktivnosti po posameznih delovnih sklopih in pregledu časovnega terminskega plana za izvedbo predvidenih aktivnosti. Partnerji smo se seznanili o administrativnih in finančnih pogojih programa ter pričakovanih rezultatih.

V okviru sestanka je bil organiziran tudi prvi študijski ogled dobrih praks; predstavniki iz Nacionalnega združenja italijanskih občin (ANCI Emilia Romagna) ter predstavniki Agencije za okolje iz regije Emilija-Romanja so predstavili obstoječe stanje izvedenih aktivnosti na področju OVE in URE ter delovanje vzpostavljenih oddelkov, ki delujejo na področju trajnostne energetike na nivoju regije Emilija Romanja ter mesta Ferrara.

Comments are closed.