“Kick-off” srečanje

Kick-off srečanje je bilo organizirano 28. in 29. novembra v Sevili v Španiji, kjer so se srečali projektni partnerji. Gostitelj in organizator dogodka je bil španski partner CTAER (Advanced Technology Centre for Renewable Energies).
Program srečanja je vseboval pregled planiranih projektnih aktivnosti po posameznih delovnih sklopih. Vodje delovnih sklopov so predstavili predvidene aktivnosti in terminski plan izvajanja. Projektni partnerji so se predstavili in med seboj navezali prve stike in si podali izkušnje.
Ustanovljen je bil Steering Committee (Usmerjevalni odbor), katerega naloga je spremljanje in pregled nad potekom dela na projektu.

Comments are closed.