Tretje srečanje partnerjev CitiEnGov

Tretje srečanje partnerjev projekta CitiEnGov je bilo organizirano na Poljskem, v terminu od 03. do 05. aprila 2017, kjer so nas prijazno sprejeli lokalni predstavniki kraja Bydgoszcz. Sestanek upravljalskega odbora projekta smo pričeli v demonstracijskem centru obnovljivih virov energije (enem izmed učnih objektov Srednje tehnične šole – smer mehanika), kjer so bili predstavljeni doseženi rezultati znotraj prvega delovnega sklopa.

Poseben poudarek je bil namenjen delovnemu sklopu 2, ki zajema naslednje aktivnosti: identifikacija ovir in možnosti okrepitve sodelovanja z oddelki javne uprave, ki delujejo na področju energetike oz. ustanovitev novih oddelkov, posodobitev lokalnih energetskih konceptov ter izdelava SEAP-ov (Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov) oz. SECAP-ov (Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje) ter 3. delovnemu sklopu, ki je namenjen pilotnim aktivnostim projekta.

Sestanka se je udeležila tudi ga. Viera Slavikova, predstavnica Skupnega sekretariata programa Interreg Srednja Evropa, ki spremlja vsebinsko in finančno izvedbo projekta CitiEnGov ter skladnost doseženih rezultatov s programskimi in projektnimi cilji.

Zadnji dan sestanka je bil namenjen študijskemu ogledu dobrih praks, kjer smo si ogledali fotovoltaično elektrarno, postavljeno na strehi podjetja FreeVolt, ki raziskuje in razvija vrhunske fotovoltaične module ter sežigalnico odpadkov, ki pokriva 90% toplotne energije za ogrevanje mesta.

 

Comments are closed.