Drugo srečanje partnerjev projekta ENERJ

 

Organizacija FAMP (Federacion Andaluza de Municipios Y Provincias) iz Sevilije je v času od 31.05.2017 do 02.06.2017 gostila drugo srečanje partnerjev projekta ENERJ. Prvi dan sestanka se je pričel s pregledom doseženih rezultatov znotraj prvega poročevalskega obdobja, kot tudi pripravi prvega finančnega poročila. Sledila je predstavitev rezultatov na področju komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti projekta, plana za izvedbo v letu 2017 ter načrtovanju aktivnosti znotraj delovnega sklopa 4 (namenjenemu prenosu znanj in rezultatov). Ker program Interreg Mediteran vključuje povezovanje s horizontalnimi projekti, ki spodbujajo sinergije in črpajo rezultate modularnih projektov v okviru posameznega specifičnega cilja ter prenašajo tematske rezultate na strateško raven – v prioriteto 4, smo del sestanka namenili okrepitvi sodelovanja in izmenjavi rezultatov s horizontalnim projektom MEDNICE.

Drugi dan je bil namenjen pregledu obstoječega stanja znotraj delovnega sklopa 3, ki vključuje izvajanje energetskih pregledov, nabor obstoječih podatkov o rabi energije ter analizo energetske učinkovitosti stavb v izbranih javnih stavbah ter nadgradnjo obstoječe baze podatkov. S sestankom usmerjevalnega odbora smo zaključili drugi dan srečanja partnerjev.

Zadnji dan srečanja je bil projekt ENERJ predstavljen tudi širši javnosti, v okviru dogodka Green Week 2017.

 

 

 

 

 

Comments are closed.