Četrti študijski ogled dobrih praks v Ludwigsburgu

Ogled dobrih praks na terenu je najboljši in najhitrejši način učenja, zato je sodelovanje in povezovanje dandanes ključnega pomena za boljše delovanje.

V terminu 21-22/06/2017 je bilo Mesto Ludwigsburg organizator 4. študijskega ogleda dobrih praks, ki je na področju obnovljivih virov in energetske učinkovitosti pripravil ogled:

  • informacijskega in izobraževalnega centera / Wissenszentrum Energie (www.wissenszentrum-energie.de),
  • sistema daljinskega ogrevanja s kombinirano proizvodnjo top in elektrike na lesno biomaso,
  • prve nizkoenergijske stavbe, ki je bila zgrajena v Ludwigsburgu (projekt CEC5),
  • zelenih kotičkov v mestu (Green Room in Public Space – Solution on Climate Adaption),
  • »E-Fleet Garage«, lociranega v mestni hiši (lasten vozni park obsega 9 električnih avtomobilov, 3 vozila tehnologije PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle oz. priključni hibridi z zunanjim       polnjenjem, 2 električna skuterja, 15 električnih koles ter 1 Seagway),
  • izposoje mestnih koles (na dveh točkah pri želežniški postaji),
  • trajnostnega stanovanjskega naselja Hartenecker Höhe (http://www.hartenecker-hoehe.de/hartenecker-hoehe,Lde/start.html)
  • Casa Melfiera (https://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/naturinfozentrum.html)

Ogleda so se udeležili predstavniki agencije GOLEA, ki je k udeležbi pozvala tudi predstavnike treh pridruženih občin, ki sodelujejo v projektu CitiEnGov – Mestne občine Nova Gorica, Mestne občine Koper ter občine Ajdovščina.

V terminu od 17/10 do 19/10/2017 bo na Goriškem organiziran še peti, zadnji študijski ogled dobrih praks.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.