Projekt CitiEnGov – za boljše energetsko načrtovanje in pripravo energetsko učinkovitih strategij v javnem sektorju

Deset partnerjev iz 7 držav Srednje Evrope se je v okviru projekta CitiEnGov, ki je financiran s strani programa Interreg Srednja Evropa povezalo z namenom, da bi izboljšali energetsko načrtovanje in prispevali k oblikovanju in uvedbi novih energetsko učinkovitih strategij v javnem sektorju. Sodelovanje in povezovanje je dandanes ključnega pomena za boljše delovanje, zato se projektna skupina srečuje dvakrat letno; tokrat je bila gostiteljica med 17. in 19. oktobrom 2017 agencija GOLEA Nova Gorica. Skozi projekt bo oblikovan CitiEnGov komplet »orodij«, ki bo vključeval navodila in predloge za učinkovit energetski management, nadgradnjo baze podatkov o rabi energije, izvedene bodo izobraževalne aktivnosti za krepitev znanja zaposlenih v javnem sektorju, implementirani pilotni ukrepi, kot tudi Akcijski načrti za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). Del sestanka je bil namenjen projektnim vsebinskim, administrativnim in finančnim zadevam, del pa ogledu dobrih praks na območju Goriške. Partnerji so si ogledali ničenergijsko stavbo Medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC v Novi Gorici, energetsko sanirano občinsko stavbo v Dobrovem v Goriških Brdih ter opremo za spremljanje rabe energije v gradu Dobrovo, proizvodnjo svetil v podjetju Intra lighting d.o.o. in daljinsko ogrevanje na lesno biomaso ter polnilnico za električna vozila v Mirnu, ob zaključku pa še fotovoltaično elektrarno na protihrupni ograji v Šempetru pri Gorici. Skupino so ob ogledih prijazno sprejeli podžupan občine Brda g. Goran Simčič in direktorica občinske uprave Anita Manfreda ter župan občine Miren Kostanjevica g. Mauricij Humar.

Avtor naslovne fotografije projektne skupine CitiEnGov je Leo Caharija.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.