Peto srečanje partnerjev projekta CitiEnGov

Med 20. in 22. marcem 2018 smo se partnerji projekta CitiEnGov srečali v mestu Debrecen na Madžarskem, v okviru petega projektnega sestanka, ki  je bil namenjen predvsem pregledu izvedenih aktivnosti in doseženih zastavljenih rezultatov projekta delovnega sklopa T1, ki ga je vodila agencija GOLEA. Delovne naloge so vključevale analizo razpoložljivosti podatkov o rabi energije na nivoju občin/regij sodelujočih partneric, identifikacijo manjkajočih energetskih podatkov, pregled obstoječih sistemov upravljanja z energijo, identifikacijo možnosti nadgradnje sistemov ter realizacijo izvedbe  nadgradnje. Projektno skupino je uvodoma pozdravil predstavnik županije Hajdú-Bihar. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica Skupnega tehničnega sekreteriata Programa Interreg Srednja Evropa ga. Anna Wiktor, ki je, skladno z zahtevami programa, preverila skladnost pripravljene dokumentacije s projektnimi in programskimi cilji. Preostanek sestanka je bil namenjen pregledu izvajanja komunikacijskih aktivnosti, kot tudi aktivnosti znotraj delovnega sklopa T2, ki je namenjen izdelavi akcijskega načrta krepitve sodelovanja občinskih oddelkov z lokalnimi energetskimi agencijami oz. vzpostavitvi novih oddelkov, ki bodo aktivno izvrševali naloge in se zavzemali za dosego občinskih/regionalnih ciljev na področju URE in OVE. Poudarek je bil tudi na oblikovanju in vzpostavitvi novih spodbud na nivoju občin oz. regij, ki bodo spodbudili občane k bolj racionalni in energetsko učinkoviti rabi energije.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.