E-mobilne severnoprimorske občine

Občine Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Divača, Kanal in Nova Gorica so  na prvomajski prireditvi v Opatjem selu dobile v upravljanje električne avtomobile. Občine bodo imele vozila v poslovnem najemu tri leta (po preteku jih bodo lahko tudi odkupile); tako si bodo skupaj prizadevale pospešiti zeleno mobilnost na območju Primorske.  Do električnih avtomobilov so prišle z združenimi močmi Goriške lokalne agencije GOLEA, Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica in Petrola.

Ideja o skupni akciji primorskih občin za e-mobilnost je zaživela v okviru projekta CitiEnGov, ki podpira oblikovanje in vpeljavo novih pobud na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter prispeva k izboljšanemu trajnostnemu upravljanju z energijo, k blažitvi podnebnih sprememb, predvsem preko izvedbe ukrepov v javnem sektorju na območju držav centralne Evrope.

Stroški priprave teh projektov so podprti s tehnično pomočjo programa ELENA, ki predstavlja mehanizem za evropsko lokalno energetsko podporo, ki sta ga vzpostavili Evropska komisija ter Evropska investicijska banka (EIB) v skladu s pobudo za financiranje obnovljivih virov energije.
GOLEA Goriška lokalna energetska agencija izvaja program tehnične pomoči za 30 projektnih partnerjev, predvsem občin na področju učinkovite rabe energije, za kar je v letu 2016 pridobila 2,25 mio nepovratnih sredstev tehnične pomoči za izvedbo programa v višini 45 mio investicij. Sredstva so namenjena pripravi projektov na področju energetske sanacije stavb, daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, učinkoviti javni razsvetljavi ter projektov čistega prevoza.

V sklopu čistega prevoza gre tako v okviru projekta ELENA za prve projekte najema električnih vozil, v teku pa je tudi priprava projekta devetih občin za postavitev polnilnih postaj za električna vozila. V sklopu projekta ELENA občine tako koristijo tehnično pomoč za pripravo vse potrebne dokumentacije in ostalih aktivnosti za izvedbo električnih polnilnic ter nove planirane nabave električnih javnih prevoznih sredstev in električnih polnilnic.

S tovrstnim povezovanjem, vsi udeleženi v akciji, želijo navdušiti občane, podjetja, zlasti pa mlade, da jim sledijo na tej poti in skupaj prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

V občini Divača bodo z novo pridobitvijo – električnim avtomobilom – brezplačno prevažali starejše ljudi (v okviru projekta Sopotnik), občina Ajdovščina ga bo prav tako uporabljala v humanitarne namene (predvsem za prevoze starejših občank in občanov, predvsem tistih izven mestnega območja, torej iz vasi v mesto), v občini Nova Gorica ga bodo uporabljali občinski redarji, v mirensko-kostanjeviški občini pa oskrbovalke v okviru javne službe za pomoč na domu. Občini Kanal bo avto služil predvsem za krajše službene poti občinske uprave do gradbišč in strank.

Z namenom večje prepoznavnosti vseh pet avtomobilov nosi slogan “Skupaj za zeleno prihodnost!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.