Šesto srečanje partnerjev CitiEnGov v Splitu

V terminu med 25/09 in 27/09/2018 smo se partnerji projekta CitiEnGov ponovno srečali. Tokrat v mestu Split, kjer je bila realizirana ena od treh pilotnih aktivnosti projekta. Mesto Split, ki v projektu sodeluje kot projektni partner, ki je izvedlo energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave. Postavili so 82 novih LED svetilk, ki imajo vgrajene senzorje, ki lahko delovanje luči prilagodijo prometnosti poti, pretočnosti pešcev, času v dnevu in danim vremenskim razmeram. Svetlobo svetil lahko temu primerno zatemnijo ali povsem izklopijo. Sistem se lahko upravlja preko računalnika, tablice ali mobilnega aparata 24 ur dnevno. Projekt je vreden 72.500,00 kun (vrednost z DDV), 85% sredstev je zagotovil projekt ENERJ, 9% hrvaško Ministrstvo za regionalni razvoj in EU sklade ter 6% s strani Mesta Split. Ocenjuje se, da bo takšen sistem znižal obstoječe stroške razsvetljave do 8.000,00 EUR letno, obenem pa bodo zmanjšane emisije CO2 za cca 11,5 ton letno.

Projektna skupina je na tridnevnem sestanku, poleg ogleda omenjene pilotne investicije, pregledala projektne aktivnosti v izvajanju, terminske plane, dosežene rezultate ter finančno izvedbo projekta.

Podrobneje je bil predstavljeno spletno orodje CitiEnGov Toolkit (http://toolkit.citiengov.eu/index.php?title=Main_Page) , ki želi postati uporaben vir podatkov za mesta in občine, ki gredo v smeri trajnostnega razvoja. Orodje vključuje metodologijo, smernice, predloge dokumentov, tehnične rešitve, ki temeljijo na konceptu interoperabilnosti, obravnava energetske politike, najboljše prakse na EU in lokalni ravni ter eneregetske podatke.

Partnerji so predstavili tudi na novo oblikovane in vzpostavljene spodbude na nivoju občin oz. regij (oziroma, ki bodo zaživele v prihodnjih mesecih) z namenom spodbujanja občanov k bolj racionalni in energetsko učinkoviti rabi energije.

Zadnja dva dneva sta bila namenjena predvsem predstavitvi in ogledu lokalnih primerov dobrih praks (fotovoltaična elektrarna, vetrno polje), kot tudi EU projektov, ki so vsebinsko povezani s projektom CitiEnGov (FREIGHT TAILS http://urbact.eu/freight-tails, REMEDIO https://remedio.interreg-med.eu/, TEESCHOOLS https://teeschools.interreg-med.eu/).

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.