Javni poziv za zbiranje predlogov za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnih projektov projekta Maestrale

Javni poziv za zbiranje predlogov za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnih projektov.

Objavljen javni poziv je namenjen zbiranju predlogov zainteresiranih strani za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnih projektov, v sklopu projekta MAESTRALE. Vsi zainteresirani deležniki javnega sektorja lahko podajo predloge za izvedbo pilotnih projektov.

Zbira se predloge za pilotne projekte, s katerimi se bo izkoriščal obnovljivi vir energije morja. Primerne so različne oblike koriščenja energije morja, kot na primer:

 • koriščenje energije valovanja,
 • koriščenje energije plimovanja,
 • koriščenje energije morskih tokov,
 • koriščenje energije vetra na morju,
 • koriščenje toplote morja s toplotnimi črpalkami.

 

V prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:

 1. Naziv pilotnega projekta.
 2. Kratek opis objekta/naprave.
 3. Okvirne dimenzije objekta/naprave (npr. pri TČ – velikost objekta, oddaljenost od morja…).
 4. Okvirno predvideno moč naprave (npr. pri TČ – predvidena toplotna moč); moč se lahko opiše tudi v razponu (npr. <10 kW; 10-50 kW; 50-200 kW; 200-500 kW; >500 kW).
 5. Ali je bila za objekt/napravo že pripravljena kakršnakoli dokumentacija? Katera?
 6. Ali so za izvedbo že planirana finančna sredstva?

Prijavo se pošlje po elektronski pošti na naslov tomaz.lozej@golea.si, v zadevo se vpiše: »MAESTRALE – Javni poziv pilotni projekti«.

Prijavljeni predlogi pilotnih projektov bodo dobili možnost kratke predstavitve na naslednjem Regionalnem srečanju laboratorija za modro energijo (RBEL).

Dva pilotna projekta bosta izbrana na podlagi družbene sprejemljivosti, tehnične, ekonomske in pravne izvedljivosti ter okoljske presoje. Na podlagi prejetih predlogov bo strokovna komisija projektnega partnerja (GOLEA) izbrala najprimernejša dva projekta, za katera se bo izdelala dokumentacija.

Prijavitelj lahko na javni poziv prijavi več predlogov pilotnih projektov.

Rok za oddajo prijav je 10.3.2019.

Comments are closed.