EnergyCare

OPIS PROJEKTA

Projekt ENERGY CARE je del programa Interreg Slovenija-Italija. Usmerjen je v energetsko učinkovitost javnih stavb in trajnostno mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti.

Glavni cilji projekta so zmanjšati izpuste CO2, porabo energije in energetsko revščino na programskem območju in v Evropi. To bomo dosegli z načrtovanjem in izvedbo strategij ter inovativnih in celovitih čezmejnih participativnih ukrepov na področju izboljšanja energetske učinkovitosti v javnih stavbah ter multimodalne trajnostne mobilnosti v mestnih in primestnih območjih. Vse to ima pozitiven vpliv na privlačnost območja, življenjske pogoje, socialno vključenost ter vodenje in energetsko upravljanje s strani občin in drugih javnih ustanov.

Prikaži več

Predvidene so tri investicije, ki bodo imele konkretne in merljive vplive na zmanjšanje izpustov CO2 in na uporabo energije, hkrati pa bodo izboljšale multimodalno trajnostno mobilnost. V projektu ENERGYCARE bodo investicije realizirane z inovativnimi metodami teritorialnega načrtovanja, ki bodo omogočile vključevanje ciljnih skupin (prebivalcev, ki živijo na območju investicije) in deležnikov. Med drugim bodo izdelani tudi mobilni načrti za 3 pilotne objekte, lokalni akcijski načrti za 3 občine ter čezmejni lokacijski akcijski načrt.

Vzpostavljen bo inovativen in ponovljiv čezmejni načrt participativnega teritorialnega načrtovanja in socialne inovacije za zmanjšanje porabe energije ter za trajnostno in pametno multimodalno mobilnost.

Tekom projekta bodo potekala različna izobraževanja in seminarji, ki bodo objavljeni na spletu.

Prikaži manj

Vodilni partner:

  • Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di trieste (ATER)

Partnerji projekta:

  • GOLEA
  • Mestna občina Koper
  • Comune San Dona' di Piave
  • Kallipolis

Novice

  • Kick off sestanek projekta SECAP

    Dne 19. 2. 2019 je bil v Trstu izveden prvi sestanek projektnih partnerjev projekta SECAP za podporo lokalnim skupnostim pri izvedbi trajnostnih energetskih politik in pri politikah prilagajanja okoljskim spremembam. Projektno srečanje je bilo namenjeno podrobnemu spoznavanju s projektnimi vsebinami po delovnih paketih, finančnim vodenjem projekta, koordinacijo in poročanjem, ter komunikacijskim aktivnostim na nivoju partnerstva. Dogovorjena je bila […]

    Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Slovenija - Italija
Trajanje projekta: okt. 2017 – mar. 2020
Vrednost projekta: 1,40 mio EUR

Vodja projekta

Marta Stopar

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Viri financiranja