SEADRION

OPIS PROJEKTA

SEADRION podpira razvoj in vpeljavo energetsko učinkovitih inovacijskih sistemov - toplotnih črpalk - na regionalnem/lokalnem nivoju, s ciljem zmanjšanja izpustov CO2.

Glavni cilj projekta je identifikacija koristi in ovir, ki so povezane z uporabo tovrstne tehnologije in izbor sistemov toplotnih črpalk, ki bodo omogočali izrabo morske vode na najboljši možen način, kar bo posredno prispevalo k energetski samozadostnosti stavb, neodvisno od fosilnih goriv.

Prikaži več

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

WP M: Management projekta

WP 1: State of the art analysis, network building and strengthening (mapiranje in analiza obstoječega stanja, zemljevid deležnikov in vzpostavitev spletne aplikacije, skupna metodologija za energetske preglede, energetski pregled stavb).

WP 2: Pilot Plant Installation and monitoring  (vzpostavitev transnacionalne mreže podjetij, ki obsega proizvajalce, projektante, monterje opreme in izvajalce monitoringa, oblikovanje 3 pilotnih primerov toplotnih črpalk, priprava strategije in načrta za izvajanje meritev, priprava razpisne dokumentacije, namestitev pilotnih toplotnih črpalk, poročilo o delovanju nameščene opreme, primerjava delovanja pilotnih toplotnih črpalk).

WP 3: SEADRION pre-feasibility box (izdelava metodologije za določitev najbolj reprezentativnih javnih stavb, kjer bi bila možna namestitev toplotnih črpalk, ocena potenciala izvedbe ogrevanja/hlajenja s pomočjo toplotnih črpalk, izvedba 6 študij izvedljivosti, ki vključujejo tehnični in ekonomski vidik izvedbe, priprava priporočil za pospešitev raziskav, inovacij in vgradnje toplotnih črpalk, priprava priporočil za lokalne odločevalce, priprava Strategije za modro rast na območju Jadransko-Jonskega območja)

WP C: Komunikacijske aktivnosti

Prikaži manj

PARTNERJI PROJEKTA:

  • Sveučilišče u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje (Hrvaška)
  • CORTEA società consortile a responsabilità limitata (Italija)
  • GOLEA Goriška lokalna energetska agencija (Slovenija)
  • Občina Izola (Slovenija)
  • CERTH Centre for Research and Technology Hellas (Grčija)
  • AKBN Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (Albanija)
  • Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA (Hrvaška)

Novice

Osnovne informacije

Program: Interreg Adrion
Trajanje projekta: feb 2018 – jul 2021
Vrednost projekta: 823.656 EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Viri financiranja