Projekt CitiEnGov

OPIS PROJEKTA

Projekt bo prispeval k izboljšanemu trajnostnemu upravljanju z energijo (na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virih energije) in k blažitvi podnebnih sprememb, preko izvedbe ukrepov v javnem sektorju na območju držav centralne Evrope, kot je npr. vzpostavitev občinskih oddelkov, ki se bodo aktivno ukvarjali s trajnostno rabo energije na občinskem nivoju oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, in sicer preko lokalnih energetskih agencij. Skozi projekt se bo identificiralo najboljše rešitve in predloge za njihovo vzpostavitev oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, promoviralo načine izvajanja SEAP monitoringa, razvilo nove informacijske rešitve za optimalno zbiranje in spremljanje obstoječih podatkov o rabi energije, preiskovalo ter testiralo spodbude za krepitev energetskih politik in strategij.

Prikaži več

Rezultat projekta je dvig ravni znanja javnih uslužbencev na področju trajnostne energetike, ki bodo z ustreznim energetskim načrtovanjem in ustreznimi strategijami aktivno podprli prehod k nizkoogljični družbi. Sedem pilotnih aktivnosti, ki bodo usmerjene k občanom, šolam in zaposlenim v javni upravi, bo testiranih v sedmih državah.

Prikaži manj

Vodilni partner:

 • SIPRO - Development Agency Ferrara (Italija)

Partnerji projekta:

 • City of Bydgoszcz (Poljska)
 • Energy and Innovation Centre of Weiz Ltd. (Avstrija)
 • City of Split (Hrvaška)
 • Municipality of Grodzisk (Poljska)
 • Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Hajdu-Bihar County Government (Madžarska)
 • Lokalna energetska agencija Gorenjske (Slovenija)
 • Sinergis srl (Italija)
 • City of Ludwigsburg (Nemčija)

 

Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Koper in občina Ajdovščina, občina Tržič in Mestna občina Kranj sodelujejo kot pridružen partner projekta.

Novice

 • Sestanki partnerjev projekta – 5. in 6. julija 2016 Kick off v Ferrari (Italija)

  Kick off sestanek Na sestanku, ki je bil organiziran 5. in 6. julija 2016 v Ferrari, se je zbralo deset projektnih partnerjev iz sedmih držav, z namenom pregleda projektnih aktivnosti po posameznih delovnih sklopih in pregledu časovnega terminskega plana za izvedbo predvidenih aktivnosti. Partnerji smo se seznanili o administrativnih in finančnih pogojih programa ter pričakovanih […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Srednja Evropa
Trajanje projekta: jun. 2016 - maj 2019
Vrednost projekta: 2,15 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Viri financiranja