Projekt CitiEnGov

OPIS PROJEKTA

Projekt bo prispeval k izboljšanemu trajnostnemu upravljanju z energijo (na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virih energije) in k blažitvi podnebnih sprememb, preko izvedbe ukrepov v javnem sektorju na območju držav centralne Evrope, kot je npr. vzpostavitev občinskih oddelkov, ki se bodo aktivno ukvarjali s trajnostno rabo energije na občinskem nivoju oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, in sicer preko lokalnih energetskih agencij. Skozi projekt se bo identificiralo najboljše rešitve in predloge za njihovo vzpostavitev oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, promoviralo načine izvajanja SEAP monitoringa, razvilo nove informacijske rešitve za optimalno zbiranje in spremljanje obstoječih podatkov o rabi energije, preiskovalo ter testiralo spodbude za krepitev energetskih politik in strategij.

Prikaži več

Rezultat projekta je dvig ravni znanja javnih uslužbencev na področju trajnostne energetike, ki bodo z ustreznim energetskim načrtovanjem in ustreznimi strategijami aktivno podprli prehod k nizkoogljični družbi. Sedem pilotnih aktivnosti, ki bodo usmerjene k občanom, šolam in zaposlenim v javni upravi, bo testiranih v sedmih državah.

Prikaži manj

Vodilni partner:

 • SIPRO - Development Agency Ferrara (Italija)

Partnerji projekta:

 • City of Bydgoszcz (Poljska)
 • Energy and Innovation Centre of Weiz Ltd. (Avstrija)
 • City of Split (Hrvaška)
 • Municipality of Grodzisk (Poljska)
 • Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Hajdu-Bihar County Government (Madžarska)
 • Lokalna energetska agencija Gorenjske (Slovenija)
 • Sinergis srl (Italija)
 • City of Ludwigsburg (Nemčija)

 

Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Koper in občina Ajdovščina, občina Tržič in Mestna občina Kranj sodelujejo kot pridružen partner projekta.

Novice

 • Zaključno srečanje projekta CitiEnGov

  V Ferrari smo 03. in 04. aprila 2019, v okviru zadnjega srečanja projektnih partnerjev,  uspešno zaokrožili izvedbo projekta CitiEnGov. V dopoldanskem delu so bile predstavljene izvedene aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev projekta, na popoldanskem delu pa do bili doseženi rezultati predstavljeni tudi širši zunanji zainteresirani javnosti, kot npr. Transnacionalni katalog dobrih praks na področju rabe obnovljivih […]

  Preberi več
 • Izobraževalna delavnica projekta CitiEnGov

  Agencija GOLEA je v okviru EU projekta  CitiEnGov dne 23.01.2019 izvedla izobraževalno delavnico »DVIG KOMPETENC ZAPOSLENIH V OBČINSKIH UPRAVAH IN NJIHOVIH ZAVODIH NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE (URE)«. Za uspešno načrtovanje in izvajanje OVE in URE ukrepov v občinah je, ob strokovni podpori lokalnih energetskih agencij in energetskih managerjev, potrebno […]

  Preberi več
 • VIDEO CitiEnGov spremljanje rabe energije in energetska učinkovitost v stavbah

    Sektor stavb pokriva velik del potenciala EU za energetske prihranke: dobro izolirane stene in strehe, dvojno ali trojno zastekljena okna ali bolj učinkoviti sistemi lahko pomembno zmanjšajo rabo energije v stavbah. Zavedati se je potrebno, da učinkovita raba energije presega zgolj ukrepe, ki zadevajo tehnične izboljšave, v ta okvir je potrebno vključiti tudi spremembe […]

  Preberi več
 • Okrogla miza CitiEnGov

  Na okrogli mizi »Izboljšano trajnostno upravljanje z energijo v javnem sektorju in blažitev podnebnih sprememb, skozi izvedbo aktivnosti projekta CitiEnGov«, ki jo je agencija GOLEA organizirala na Gradu Kromberk dne 22/11/2018 so bile udeležencem predstavljene naslednje teme:   • rezultati projekta CitiEnGov, • izdelava SEAP-ov in izvajanje akcijskih programov, • orodja za zbiranje in monitoring energetskih podatkov, • spodbuditev […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Srednja Evropa
Trajanje projekta: jun. 2016 - maj 2019
Vrednost projekta: 2,15 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Viri financiranja