Projekt CitiEnGov

OPIS PROJEKTA

Projekt bo prispeval k izboljšanemu trajnostnemu upravljanju z energijo (na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virih energije) in k blažitvi podnebnih sprememb, preko izvedbe ukrepov v javnem sektorju na območju držav centralne Evrope, kot je npr. vzpostavitev občinskih oddelkov, ki se bodo aktivno ukvarjali s trajnostno rabo energije na občinskem nivoju oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, in sicer preko lokalnih energetskih agencij. Skozi projekt se bo identificiralo najboljše rešitve in predloge za njihovo vzpostavitev oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, promoviralo načine izvajanja SEAP monitoringa, razvilo nove informacijske rešitve za optimalno zbiranje in spremljanje obstoječih podatkov o rabi energije, preiskovalo ter testiralo spodbude za krepitev energetskih politik in strategij.

Prikaži več

Rezultat projekta je dvig ravni znanja javnih uslužbencev na področju trajnostne energetike, ki bodo z ustreznim energetskim načrtovanjem in ustreznimi strategijami aktivno podprli prehod k nizkoogljični družbi. Sedem pilotnih aktivnosti, ki bodo usmerjene k občanom, šolam in zaposlenim v javni upravi, bo testiranih v sedmih državah.

Prikaži manj

Vodilni partner:

 • SIPRO - Development Agency Ferrara (Italija)

Partnerji projekta:

 • City of Bydgoszcz (Poljska)
 • Energy and Innovation Centre of Weiz Ltd. (Avstrija)
 • City of Split (Hrvaška)
 • Municipality of Grodzisk (Poljska)
 • Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Hajdu-Bihar County Government (Madžarska)
 • Lokalna energetska agencija Gorenjske (Slovenija)
 • Sinergis srl (Italija)
 • City of Ludwigsburg (Nemčija)

 

Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Koper in občina Ajdovščina, občina Tržič in Mestna občina Kranj sodelujejo kot pridružen partner projekta.

Novice

 • Izobraževalna delavnica projekta CitiEnGov

  Agencija GOLEA je v okviru EU projekta  CitiEnGov dne 23.01.2019 izvedla izobraževalno delavnico »DVIG KOMPETENC ZAPOSLENIH V OBČINSKIH UPRAVAH IN NJIHOVIH ZAVODIH NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE (URE)«. Za uspešno načrtovanje in izvajanje OVE in URE ukrepov v občinah je, ob strokovni podpori lokalnih energetskih agencij in energetskih managerjev, potrebno […]

  Preberi več
 • VIDEO CitiEnGov spremljanje rabe energije in energetska učinkovitost v stavbah

    Sektor stavb pokriva velik del potenciala EU za energetske prihranke: dobro izolirane stene in strehe, dvojno ali trojno zastekljena okna ali bolj učinkoviti sistemi lahko pomembno zmanjšajo rabo energije v stavbah. Zavedati se je potrebno, da učinkovita raba energije presega zgolj ukrepe, ki zadevajo tehnične izboljšave, v ta okvir je potrebno vključiti tudi spremembe […]

  Preberi več
 • Okrogla miza CitiEnGov

  Na okrogli mizi »Izboljšano trajnostno upravljanje z energijo v javnem sektorju in blažitev podnebnih sprememb, skozi izvedbo aktivnosti projekta CitiEnGov«, ki jo je agencija GOLEA organizirala na Gradu Kromberk dne 22/11/2018 so bile udeležencem predstavljene naslednje teme:   • rezultati projekta CitiEnGov, • izdelava SEAP-ov in izvajanje akcijskih programov, • orodja za zbiranje in monitoring energetskih podatkov, • spodbuditev […]

  Preberi več
 • Šesto srečanje partnerjev CitiEnGov v Splitu

  V terminu med 25/09 in 27/09/2018 smo se partnerji projekta CitiEnGov ponovno srečali. Tokrat v mestu Split, kjer je bila realizirana ena od treh pilotnih aktivnosti projekta. Mesto Split, ki v projektu sodeluje kot projektni partner, ki je izvedlo energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave. Postavili so 82 novih LED svetilk, ki imajo vgrajene senzorje, ki […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Srednja Evropa
Trajanje projekta: jun. 2016 - maj 2019
Vrednost projekta: 2,15 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Viri financiranja