Projekt CitiEnGov

OPIS PROJEKTA

Projekt bo prispeval k izboljšanemu trajnostnemu upravljanju z energijo (na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virih energije) in k blažitvi podnebnih sprememb, preko izvedbe ukrepov v javnem sektorju na območju držav centralne Evrope, kot je npr. vzpostavitev občinskih oddelkov, ki se bodo aktivno ukvarjali s trajnostno rabo energije na občinskem nivoju oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, in sicer preko lokalnih energetskih agencij. Skozi projekt se bo identificiralo najboljše rešitve in predloge za njihovo vzpostavitev oz. okrepitev sodelovanja z obstoječimi, promoviralo načine izvajanja SEAP monitoringa, razvilo nove informacijske rešitve za optimalno zbiranje in spremljanje obstoječih podatkov o rabi energije, preiskovalo ter testiralo spodbude za krepitev energetskih politik in strategij.

Prikaži več

Rezultat projekta je dvig ravni znanja javnih uslužbencev na področju trajnostne energetike, ki bodo z ustreznim energetskim načrtovanjem in ustreznimi strategijami aktivno podprli prehod k nizkoogljični družbi. Sedem pilotnih aktivnosti, ki bodo usmerjene k občanom, šolam in zaposlenim v javni upravi, bo testiranih v sedmih državah.

Prikaži manj

Vodilni partner:

 • SIPRO - Development Agency Ferrara (Italija)

Partnerji projekta:

 • City of Bydgoszcz (Poljska)
 • Energy and Innovation Centre of Weiz Ltd. (Avstrija)
 • City of Split (Hrvaška)
 • Municipality of Grodzisk (Poljska)
 • Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Hajdu-Bihar County Government (Madžarska)
 • Lokalna energetska agencija Gorenjske (Slovenija)
 • Sinergis srl (Italija)
 • City of Ludwigsburg (Nemčija)

 

Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Koper in občina Ajdovščina, občina Tržič in Mestna občina Kranj sodelujejo kot pridružen partner projekta.

Novice

 • Šesto srečanje partnerjev CitiEnGov v Splitu

  V terminu med 25/09 in 27/09/2018 smo se partnerji projekta CitiEnGov ponovno srečali. Tokrat v mestu Split, kjer je bila realizirana ena od treh pilotnih aktivnosti projekta. Mesto Split, ki v projektu sodeluje kot projektni partner, ki je izvedlo energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave. Postavili so 82 novih LED svetilk, ki imajo vgrajene senzorje, ki […]

  Preberi več
 • E-mobilne severnoprimorske občine

  Občine Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Divača, Kanal in Nova Gorica so  na prvomajski prireditvi v Opatjem selu dobile v upravljanje električne avtomobile. Občine bodo imele vozila v poslovnem najemu tri leta (po preteku jih bodo lahko tudi odkupile); tako si bodo skupaj prizadevale pospešiti zeleno mobilnost na območju Primorske.  Do električnih avtomobilov so prišle z združenimi močmi […]

  Preberi več
 • Peto srečanje partnerjev projekta CitiEnGov

  Med 20. in 22. marcem 2018 smo se partnerji projekta CitiEnGov srečali v mestu Debrecen na Madžarskem, v okviru petega projektnega sestanka, ki  je bil namenjen predvsem pregledu izvedenih aktivnosti in doseženih zastavljenih rezultatov projekta delovnega sklopa T1, ki ga je vodila agencija GOLEA. Delovne naloge so vključevale analizo razpoložljivosti podatkov o rabi energije na nivoju […]

  Preberi več
 • Projekt CitiEnGov – za boljše energetsko načrtovanje in pripravo energetsko učinkovitih strategij v javnem sektorju

  Deset partnerjev iz 7 držav Srednje Evrope se je v okviru projekta CitiEnGov, ki je financiran s strani programa Interreg Srednja Evropa povezalo z namenom, da bi izboljšali energetsko načrtovanje in prispevali k oblikovanju in uvedbi novih energetsko učinkovitih strategij v javnem sektorju. Sodelovanje in povezovanje je dandanes ključnega pomena za boljše delovanje, zato se […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Srednja Evropa
Trajanje projekta: jun. 2016 - maj 2019
Vrednost projekta: 2,15 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Viri financiranja