Projekt MAESTRALE

OPIS PROJEKTA

Projekt Maestrale je del programa Interreg MED. Začetek projekta je v novembru 2016 in traja 3 leta. Projektni partnerji prihajajo iz Italije, Španije, Portugalske, Malte, Cipra, Hrvaške, Grčije in Slovenije. Vodilni partner je Univerza v Sieni, Italija.
Namen projekta je pregled možnosti za razvoj koriščenja energije morja (Blue Energy) v različnih oblikah. Za območje Slovenije je predvsem poudarek na pridobivanju toplote iz morja s pomočjo toplotnih črpalk.

 

Agencija GOLEA bo sodelovala pri naslednjih WP:

 • WP 1 Management,
 • WP 2 Communication (pri diseminaciji bo poudarjena vloga GOLEE pri lokalnih diseminacijskih dogodkih, kjer bomo v vlogi koordinatorja),
 • WP 3 Studyng (ta WP je namenjen analizi obstoječe zakonodaje, ovir - zakonodajnih, finančnih, administrativnih, itd., obstoječih finančnih spodbud za izrabo potenciala morja, nabor obstoječih podatkov o že implementiranih tovrstnih aktivnostih na območju Evrope, analiza obstoječe tehnologije, izdelava »case studies«, izdelava metodologije za nabor informacij o potencialu OVE, zbiranje podatkov, implementacija spletne baze podatkov za območje Mediterana, opisa obstoječega stanja, SWOT analiza, analiza javnih in zasebnih akterjev na  projektnem območju z namenom identifikacije ključnih deležnikov, ki naj bi se jih vključilo v projekt, kartografski prikaz lokacije deležnikov,
 • WP 4 - Testing (vzpostavitev transnacionalnega laboratorija za pospeševanje sodelovanja med ključnimi deležniki, predvideni so tudi periodični sestanki članov laboratorija in izvedba izobraževanj ter »capacity building« aktivnosti, v vsaki izmed sodelujočih regij bosta pripravljeni študiji (študija izvedljivosti, poslovni načrt) za 2 pilotna projekta, ki bosta temeljila na rabi inovativne tehnologije.

Novice

 • Ogled dobrih praks v Göteborgu – MAESTRALE

  GÖTEBORG 4. – 7. julij 2017 V začetku julija smo se projektni partnerji projekta Maestrale udeležili ogleda dobrih praks v Göteborgu in okolici na Švedskem. Namen ogleda je bilo spoznati razvoj tehnologij za izkoriščanje energije morja ter videti primere proizvodnje naprav in tudi postavljenih delujočih naprav. Na Švedskem je več podjetji in raziskovalnih inštitucij, ki […]

  Preberi več
 • Prvo transnacionalno srečanje partnerjev in srečanje horizontalnih projektov – MAESTRALE

  RIM 4. – 7. april 2017 Prvo transnacionalno srečanje je bilo organizirano med 4. in 6. aprilom v Rimu. Srečanja se je udeležilo 9 partnerjev. Lokacija srečanja je bila v prostorih okoljskega združenja Marevivo. Program srečanja se je pričel s sestankom Usmerjevalnega odbora, kjer so bila predebatirana aktualna vprašanja glede poteka projekta. V nadaljevanju so […]

  Preberi več
 • “Kick-off” srečanje

  Kick-off srečanje je bilo organizirano 28. in 29. novembra v Sevili v Španiji, kjer so se srečali projektni partnerji. Gostitelj in organizator dogodka je bil španski partner CTAER (Advanced Technology Centre for Renewable Energies). Program srečanja je vseboval pregled planiranih projektnih aktivnosti po posameznih delovnih sklopih. Vodje delovnih sklopov so predstavili predvidene aktivnosti in terminski […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg MED
Trajanje projekta: nov. 2016 – okt. 2019
Vrednost projekta: 2,40 mio EUR

Vodja projekta

Tomaž Lozej

05 / 393 24 62

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Viri financiranja