Projekt MAESTRALE

OPIS PROJEKTA

Projekt Maestrale je del programa Interreg MED. Začetek projekta je v novembru 2016 in traja 3 leta. Projektni partnerji prihajajo iz Italije, Španije, Portugalske, Malte, Cipra, Hrvaške, Grčije in Slovenije. Vodilni partner je Univerza v Sieni, Italija.
Namen projekta je pregled možnosti za razvoj koriščenja energije morja (Blue Energy) v različnih oblikah. Za območje Slovenije je predvsem poudarek na pridobivanju toplote iz morja s pomočjo toplotnih črpalk.

 

Agencija GOLEA bo sodelovala pri naslednjih WP:

 • WP 1 Management,
 • WP 2 Communication (pri diseminaciji bo poudarjena vloga GOLEE pri lokalnih diseminacijskih dogodkih, kjer bomo v vlogi koordinatorja),
 • WP 3 Studyng (ta WP je namenjen analizi obstoječe zakonodaje, ovir - zakonodajnih, finančnih, administrativnih, itd., obstoječih finančnih spodbud za izrabo potenciala morja, nabor obstoječih podatkov o že implementiranih tovrstnih aktivnostih na območju Evrope, analiza obstoječe tehnologije, izdelava »case studies«, izdelava metodologije za nabor informacij o potencialu OVE, zbiranje podatkov, implementacija spletne baze podatkov za območje Mediterana, opisa obstoječega stanja, SWOT analiza, analiza javnih in zasebnih akterjev na  projektnem območju z namenom identifikacije ključnih deležnikov, ki naj bi se jih vključilo v projekt, kartografski prikaz lokacije deležnikov,
 • WP 4 - Testing (vzpostavitev transnacionalnega laboratorija za pospeševanje sodelovanja med ključnimi deležniki, predvideni so tudi periodični sestanki članov laboratorija in izvedba izobraževanj ter »capacity building« aktivnosti, v vsaki izmed sodelujočih regij bosta pripravljeni študiji (študija izvedljivosti, poslovni načrt) za 2 pilotna projekta, ki bosta temeljila na rabi inovativne tehnologije.

Novice

 • Javni poziv za zbiranje predlogov za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnih projektov projekta Maestrale

  Javni poziv za zbiranje predlogov za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnih projektov. Objavljen javni poziv je namenjen zbiranju predlogov zainteresiranih strani za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnih projektov, v sklopu projekta MAESTRALE. Vsi zainteresirani deležniki javnega sektorja lahko podajo predloge za izvedbo pilotnih projektov. Zbira se predloge za pilotne projekte, s katerimi se bo izkoriščal […]

  Preberi več
 • Prvo regionalno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale

  IZOLA, 5.11.2018 V začetku novembra je bilo v Izoli organizirano prvo regionalno srečanje Laboratorija za modro energijo (RBEL). Dogodek je organizirala agencija GOLEA potekal pa je v sejni sobi Občinskega sveta Občine Izola – ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za gostoljubje. Namen dogodka je bila predstavitev projekta Maestrale širšemu krogu deležnikov, predstavitev dosedanjih rezultatov […]

  Preberi več
 • Prvo mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale

  NOVA GORICA 7. – 9. maj 2018 Od 7. do 9. maja je v Novi Gorici potekalo srečanje partnerjev projekta Maestrale in »Prvo mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo«. Organizator Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) je gostila devet partnerjev projekta iz sredozemskih držav, vključno z vodilnim partnerjem Univerzo v Sieni in njihove deležnike na projektu. […]

  Preberi več
 • Drugo transnacionalno srečanje partnerjev projekta Maestrale, srečanje horizontalnih projektov in UfM konferenca

  NEAPELJ 27. – 30. november 2017 V dneh med 27. in 30.novembrom je v Neaplju (Italija) potekalo drugo transnacionalno srečanje partnerjev projekta Maestrale, srečanje horizontalnega projekta InnoBlueGrowth in konferenca UfM. Srečanja se je udeležilo vseh 10 partnerjev. Prvič so bili prisotni predstavniki novega partnerja Andalucia Maritime-Marine Cluster (CMMA), ki je nadomestil partnerja CTAER. V sklopu […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg MED
Trajanje projekta: nov. 2016 – okt. 2019
Vrednost projekta: 2,40 mio EUR

Vodja projekta

Tomaž Lozej

05 / 393 24 62

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Viri financiranja