Projekt MAESTRALE

OPIS PROJEKTA

Projekt Maestrale je del programa Interreg MED. Začetek projekta je v novembru 2016 in traja 3 leta. Projektni partnerji prihajajo iz Italije, Španije, Portugalske, Malte, Cipra, Hrvaške, Grčije in Slovenije. Vodilni partner je Univerza v Sieni, Italija.
Namen projekta je pregled možnosti za razvoj koriščenja energije morja (Blue Energy) v različnih oblikah. Za območje Slovenije je predvsem poudarek na pridobivanju toplote iz morja s pomočjo toplotnih črpalk.

 

Agencija GOLEA bo sodelovala pri naslednjih WP:

 • WP 1 Management,
 • WP 2 Communication (pri diseminaciji bo poudarjena vloga GOLEE pri lokalnih diseminacijskih dogodkih, kjer bomo v vlogi koordinatorja),
 • WP 3 Studyng (ta WP je namenjen analizi obstoječe zakonodaje, ovir - zakonodajnih, finančnih, administrativnih, itd., obstoječih finančnih spodbud za izrabo potenciala morja, nabor obstoječih podatkov o že implementiranih tovrstnih aktivnostih na območju Evrope, analiza obstoječe tehnologije, izdelava »case studies«, izdelava metodologije za nabor informacij o potencialu OVE, zbiranje podatkov, implementacija spletne baze podatkov za območje Mediterana, opisa obstoječega stanja, SWOT analiza, analiza javnih in zasebnih akterjev na  projektnem območju z namenom identifikacije ključnih deležnikov, ki naj bi se jih vključilo v projekt, kartografski prikaz lokacije deležnikov,
 • WP 4 - Testing (vzpostavitev transnacionalnega laboratorija za pospeševanje sodelovanja med ključnimi deležniki, predvideni so tudi periodični sestanki članov laboratorija in izvedba izobraževanj ter »capacity building« aktivnosti, v vsaki izmed sodelujočih regij bosta pripravljeni študiji (študija izvedljivosti, poslovni načrt) za 2 pilotna projekta, ki bosta temeljila na rabi inovativne tehnologije.

Novice

 • Projekt Maestrale se uspešno približuje zaključku

  Skozi zadnja tri leta je projekt Maestrale gradil skupnost deležnikov na področju lokalne uprave, raziskovalnih inštitucij, javnosti in podjetij ter med njimi razširjal zavedanje in znanje o energiji morja (modri energiji) in možnostih o njenem izkoriščanju. V sklopu delavnic poimenovanih Laboratoriji za modro energijo, ki so potekale na obalnem območju, so bile raziskane in predstavljene […]

  Preberi več
 • Izobraževanje: Modro podjetništvo

  NOVA GORICA, 17. junij 2019 V ponedeljek 17. junija je v Novi Gorici potekalo Izobraževanje: Modro podjetništvo, ki se je odvijalo v sklopu projekta Maestrale. Izobraževanje je bilo organizirano s pomočjo Šolskega centra Nova Gorica in je potekalo v njihovih prostorih v MIC-u. Namen izobraževalnega tečaja je bil, da udeleženci razvijejo podjetniško razmišljanje o produktih […]

  Preberi več
 • Tretje mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale v Solunu

  SOLUN 5. – 7. junij 2019 Od 5. do 7. junija je v Solunu (Thessaloniki), Grčija potekalo srečanje partnerjev projekta Maestrale in »Tretje mednarodno srečanje laboratorija za modro energijo«. Organizator Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) je gostila devet partnerjev projekta iz sredozemskih držav, vključno z vodilnim partnerjem Univerzo v Sieni in njihove deležnike na projektu. […]

  Preberi več
 • Drugo regionalno srečanje laboratorija za modro energijo projekta Maestrale

  Koper, 15.3.2019 V marcu je bilo v Kopru organizirano drugo regionalno srečanje Laboratorija za modro energijo (RBEL). Dogodek je organizirala agencija GOLEA potekal pa je v sejni sobi Mestne občine Koper – ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za gostoljubje. Namen dogodka je bila predstavitev projekta Maestrale širšemu krogu deležnikov, predstavitev dosedanjih rezultatov in pričakovanih […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg MED
Trajanje projekta: nov. 2016 – okt. 2019
Vrednost projekta: 2,40 mio EUR

Vodja projekta

Tomaž Lozej

05 / 393 24 62

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Viri financiranja