Projekt MARIE

OPIS PROJEKTA

Cilj strateškega projekta MARIE je odpraviti institucionalne in finančne ovire ter ustvariti trajnostne razvojne možnosti za vzpostavitev tehničnih, ekonomskih in družbenih temeljev za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na območju Mediterana, skladno z evropsko zakonodajo, programi in standardi.

Prikaži več

Specifični cilji projekta so:
 • dvig znanja najpomembnejših akterjev na temo energetske učinkovitosti stavb, na območju Mediterana: najemnikov, lastnikov, promotorjev, raziskovalnih centrov, v industriji in politiki;
 • vzpostavitev mreže grozdov orientiranih za oblikovanje in razvoj nalepke za energetsko učinkovitost stavb na območju Mediterana, nudenje pomoči majhnim in srednje velikim lokalnim podjetjem za razvoj inovativnih in trajnostnih ekoproduktov in storitev, implementacija finančnih mehanizmov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb;
 • poenostavitev in vzpostavitev skupnih implementacijskih orodij za izboljšanje procesov odločanja in upravljanja glede varčevanja z energijo v stavbah;
 • identifikacija, primerjava, testiranje in podpora tehničnim rešitvam za izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih stavb in predvidenih novih gradenj na območju Mediterana.
 
V okviru projekta bo slovenski partner, agencija GOLEA, izvedla naslednje aktivnosti:
 • energetski pregled osnovne šole, vrtca in občinske stavbe v kraju Dobrovo v Goriških Brdih;
 • cost/benefit analizo za identifikacijo možnih posegov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v izbranih stavbah ter opis stroškov in koristi posameznega predlaganega ukrepa;
 • uvedba energetskega knjigovodstva, sistematsko spremljanje in nadzor nad porabo energije v stavbi. Kot pri vseh ukrepih učinkovite rabe energije, je osnova za nadaljnje aktivnosti podatek o porabljeni količini energije;
 • ciljno spremljanje rabe energije, orodje energetskega menedžerja za učinkovito rabo in upravljanje z energijo, načrtovanje investicij trajnostne energetike;
 • izdelava energetskih izkaznic za izbrane stavbe;
 • namestitev LCD monitorja za prikaz porabe energije in s tem prispevati k dvigu ozaveščenosti obiskovalcev.

Drugi slovenski projektni partner, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, bo izvedla namestitev inovativnega toplotno izolacijskega sloja na občinsko stavbo v Dobrovem. Pri tem bo uporabila inovativni material, ki je na razpolago na programskem območju Mediterana.

Predvidena je tudi izvedba aktivnosti, ki bodo definirale organizacijske in operativne procedure za uvedbo pogodbenega financiranja oziroma financiranja s strani tretje stranke (Third Party Financing).

Prvemu koraku, ki bo obsegal aktivnosti za dvig ozaveščenosti in širjenje informacij lokalnim akterjem ter ostali javnosti, ki jo zanima uvedba novega finančnega mehanizma - ESCO modela, bo sledila implementacija postopkov za izbiro ustreznega ESCO izvajalca (vključno z definicijo vsebine in izvedbo javnega razpisa).

Sama izvedba energetske sanacije stavbe (ki bi vključevala ukrepe, ki se bodo izkazali kot primerni in potrebni, kot npr. namestitev hladilnega/ogrevalnega sistema, zamenjava oken, izolacijo strehe, zamenjava svetilk,…), ni predmet projekta MARIE, ni pa izključena možnost, da bodo z uvedbo ESCO modela izvedene tudi tovrstne aktivnosti, še pred uradnim zaključkom projekta.

Agencija GOLEA si bo prizadevala za čimprejšnjo realizacijo pogodbenega financiranja projekta, ki bo eden prvih primerov tovrstnega financiranja projektov v javnem sektorju v Sloveniji. ESCO model je zelo primeren za implementacijo v javnem sektorju, a v Sloveniji je tovrstnih primerov in izkušenj malo. Vzroke lahko iščemo v majhnem številu podjetij, ki nudijo pogodbene storitve za energetski trg. Redka podjetja, ki se s tem ukvarjajo pa menijo, da se ovire kažejo predvsem pri naročnikih/investitorjih in sicer v pomanjkanju informacij in znanja, majhni ozaveščenosti, nezaupanju, zahtevni dokumentaciji in vodenju projekta ipd.

Po zaključku investicije se bo energijsko potratna stavba, ki ima sedanjo rabo energije 190 kWh/m2 prištevala v skupino nizkoenergijskih stavb.

Prikaži manj

Vabilo v članstvo MARIE

Vabimo Vas, da postanete pridružen član MARIE Platforme.

Prikaži več

Članstvo v platformi vam omogoča:
 • predstavitev aktivnosti vašega podjetja/organizacije/inštitucije
 • prejemanje informacij o EU projektih, usmerjenih v izboljšanje energetske učinkovitosti (URE) na območju Sredozemlja
 • izmenjavo informacij glede URE z ostalimi člani platforme
 • sodelovanje v diskusijah o strategijah za povečanje URE
Platformi se je pridružilo že 150 organizacij iz različnih sredozemskih držav. Registracijo lahko opravite na naslovu http://www.marieapp.eu.
Več informacij najdete v priloženem dokumentu.

Prikaži manj

Novice

 • Zadnje srečanje partnerjev projekta MARIE

  Zadnji sestanek projektnih partnerjev je bil organiziran dne 27. 10. 2014 v Barceloni, s strani vodilnega partnerja projekta – Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat, kjer so bili predstavljeni doseženi  rezultati projekta in aktivnosti v fazi zaključevanja. V okviru zaključnega srečanja je bila med 28 – 30 oktobrom 2014 v Barceloni izvedena […]

  Preberi več
 • Srečanje partnerjev projekta MARIE v Genovi

  Srečanje partnerjev projekta MARIE v Genovi dne 17. 6. 2014 je bilo namenjeno pregledu projektnih aktivnosti, finančnih in administrativnih zadev, predvsem pa dogovoru glede predstavitev projektnih rezultatov na zaključnem dogodku na sejmu v Barceloni, ki bo potekalo med 28. in 30. oktobrom 2014. Agencija GOLEA bo dne 28. 10. 2014 predstavila dosežene rezultate na področju […]

  Preberi več
 • Srečanje partnerjev projekta MARIE na Malti

  Srečanje projektnih partnerjev v kraju Sliema na Malti dne 25. marca 2014 je bilo namenjeno načrtovanju delovnih aktivnosti za leto 2014, pregledu finančne realizacije projekta, sprejetju sprememb projektnega proračuna, pregledu druge verzije dokumenta MEDBEES (strateških ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb na območju Sredozemlja) ter pregledu izvedenih projektnih aktivnostih po posameznih sodelujočih državah, ki so […]

  Preberi več
 • Srečanje projektnih partnerjev na Cipru, november 2013

  V mestu Larnaka na Cipru je bilo 5. in 6. 11. 2013 organizirano 5. srečanje partnerjev projekta MARIE, ki je bil že večkrat izpostavljen kot ključen strateški projekt, ki bo prispeval k določitvi smernic in ukrepov za dvig energetske učinkovitosti stavb na območju Mediterana, skladno z določili, sprejetimi v Direktivi 2010/31/EU, ki zahteva od držav […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: MED
Trajanje projekta: apr. 2011 – dec. 2014
Vrednost projekta: 6,06 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Primer iz prakse

Občina Brda

Viri financiranja