Projekt NEKTEO

OPIS PROJEKTA

NEKTEO je projekt za trajnostno energetsko učinkovitost za občine.

Cilj projekta je razvoj čezmejnih orodij za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni. Izboljšali bomo čezmejno sodelovanje na energetskem področju in prispevali k doseganju ciljev za zaščito podnebja. Razvili bomo orodja, ki bodo prispevala k naslednjim glavnim rezultatom: usposabljanje najmanj 34 za energijo odgovornih oseb na občinskih upravah za izboljšanje čezmejnega sodelovanja in učinkovitosti na področju energije.

Izvedli bomo osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah po projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij: 55 energetskih točk, čezmejni potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti, dvojezični izobraževalni program o energetski učinkovitost za ciljne skupine z vključitvijo 34 pilotnih občin, jezikovni tečaji, vizualizirano spremljanje energije v 24 pilotnih občinah in razvoj načrtov za energetsko učinkovitost; čezmejni natečaji iz energetske učinkovitosti v kategorijah Občina, Občinski objekt in Posameznik. Aktivno bomo vključili več kot 1.000 javnih uslužbencev v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče leto 2016).

Vodilni partner:

 • Amt der Kärnten Landesreigerung

Partnerji projekta:

 • GOLEA
 • Razvojna agencija SORA d.o.o.
 • Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
 • Mestna občina Nova Gorica

V Goriški regiji so v projekt vključene naslednje občine: Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Tolmin in Občina Kanal ob Soči.

Novice

 • Čezmejna ekskurzija v Celovcu ter Kick-off meeting projekta NEKTEO

  Dne 5. aprila 2017 je bila v Celovcu izvedena čezmejna strokovna ekskurzija ter kick-off meeting projekta NEKTEO za trajnostno energetsko učinkovitost za občine. Predstavljeni so bili cilji projekta NEKTEO ter nekaj primerov dobre prakse izvajanja energetske učinkovitosti v občinah na Avstrijskem Koroškem. Sledila je strokovna ekskurzija ter ogled kotlovnice s soproizvodnjo elektrike in toplote na […]

  Preberi več
 • 1. sestanek projektnih partnerjev projekta NEKTEO

  Dne 7. 2. 2017 je bil v Celovcu izveden prvi sestanek projektnih partnerjev projekta NEKTEO za trajnostno energetsko učinkovitost za občine. Projektno srečanje je bilo namenjeno podrobnemu spoznavanju s projektnimi vsebinami po delovnih paketih, finančnim vodenjem projekta, koordinacijo in poročanjem, komunikacijskim aktivnostim na nivoju partnerstva in z okolico. Dogovorjena je bila organizacija prvih projektnih aktivnosti […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Slovenija - Avstrija
Trajanje projekta: feb. 2017 – jan. 2020
Vrednost projekta: 1,42 mio EUR

Vodja projekta

Ivana Kacafura

05 / 393 24 80

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Film

Viri financiranja