Projekt NEKTEO

OPIS PROJEKTA

NEKTEO je projekt za trajnostno energetsko učinkovitost za občine.

Cilj projekta je razvoj čezmejnih orodij za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni. Izboljšali bomo čezmejno sodelovanje na energetskem področju in prispevali k doseganju ciljev za zaščito podnebja. Razvili bomo orodja, ki bodo prispevala k naslednjim glavnim rezultatom: usposabljanje najmanj 34 za energijo odgovornih oseb na občinskih upravah za izboljšanje čezmejnega sodelovanja in učinkovitosti na področju energije.

Izvedli bomo osveščanje z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti v občinah po projektnem območju s pomočjo v ta namen razvitih orodij: 55 energetskih točk, čezmejni potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti, dvojezični izobraževalni program o energetski učinkovitost za ciljne skupine z vključitvijo 34 pilotnih občin, jezikovni tečaji, vizualizirano spremljanje energije v 24 pilotnih občinah in razvoj načrtov za energetsko učinkovitost; čezmejni natečaji iz energetske učinkovitosti v kategorijah Občina, Občinski objekt in Posameznik. Aktivno bomo vključili več kot 1.000 javnih uslužbencev v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče leto 2016).

Vodilni partner:

 • Amt der Kärnten Landesreigerung

Partnerji projekta:

 • GOLEA
 • Razvojna agencija SORA d.o.o.
 • Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
 • Mestna občina Nova Gorica

V Goriški regiji so v projekt vključene naslednje občine: Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Tolmin in Občina Kanal ob Soči.

Novice

 • Izobraževalni dnevi o trajnostni energiji v šolah

  V maju in juniju smo izvedli pet delavnic o trajnostni energiji na petih osnovnih šolah. Izobraževalne delavnice so javnim uslužbencem ter otrokom približale obnovljive vire in učinkovito rabo energije na zanimiv in praktičen način, z naslednjimi tematikami: delavnica: Biomasa, kogeneracija in ločevanje odpadkov delavnica: Izolacija in prezračevanje z rekuperacijo (izkoristek odpadne toplote) delavnica: Sončna energija […]

  Preberi več
 • Izobraževanje o upravljanju urbanih zelenic

  V okviru projekta NEKTEO smo dne 27.5.2019 spoznavali in si ogledali izvajanje projektov ozelenitve javnih in zasebnih površin. Izobraževanja so se udeležili mestni odločevalci in arhitekti za podporo pri razvijanju strategij za zelena območja ter prilagoditev podnebnim spremembam in varovanje podnebja v mestih.  

  Preberi več
 • Projekt NEKTEO: Strokovna ekskurzija – Gorenjska

  Gorenjska, 22.5.2019: za vključene občine smo izvedli strokovno ekskurzijo z ogledom raziskovalnega inštituta za električna vozila Metron, energetsko nadzornega sistema Občine Škofja Loka ter lesen pasivni energetsko učinkovit vrtec Strožek.  

  Preberi več
 • Deveto srečanje partnerjev projekta NEKTEO v Celovcu

  Celovec, 14.-15.5.2019: GOLEA se je udeležila devetega srečanja projektnih partnerjev z ogledi primerov dobrih praks: izdelavo sončnih kolektorjev, najstarejše delujoče hidroelektrarne, Srednji tehniški šolski center ter sodobno grajene stavbe z zeleno fasado in streho.  

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg Slovenija - Avstrija
Trajanje projekta: feb. 2017 – jan. 2020
Vrednost projekta: 1,42 mio EUR

Vodja projekta

Ivana Kacafura

05 / 393 24 80

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Viri financiranja