Projekt ENERJ

OPIS PROJEKTA

Projekt je usmerjen k povečanju in izboljšanju izvajanja akcijskih ukrepov, ki so del dokumentov SEAP (Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov) in drugih lokalnih dokumentov, ki vključujejo ukrepe za dvig OVE in URE, s ciljem doseganja evropskih in nacionalnih ciljev za dvig energetske učinkovitosti javnih stavb. V okviru projekta se bo razvilo in testiralo metodologijo, ki bo usmerjeno k dvigu sodelovanja med predstavniki lokalne skupnosti in bo prispevalo k oblikovanju skupnih akcijskih ukrepov na področju energetike.

Prikaži več


Skozi izmenjavo orodij, podatkov in dobrih praks na lokalnem kot tudi na transnacionalnem nivoju, bo projekt prispeval k zmanjšanju implementacijskih pomanjkljivosti in spodbujal k bolj učinkovitemu energetskemu upravljanju stavb v javnem sektorju. ENERJ bo spodbujal strategije in instrumente za optimizacijo procesov načrtovanja ukrepov na področju trajnostne energije, prispeval k bolj učinkoviti izrabi razpoložljivih javnih sredstev financiranja ter k izvajanju ukrepov, določenih v EU pobudi Konvencija županov.

Prikaži manj

Partnerji projekta:

 • ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities – Center for the Development of Human resources and support of local economy (Grčija)
 • Andalusian Federation of Towns and Provinces (Španija)
 • IRENA – Istrian Regional Energy Agency (Hrvaška)
 • Cyprus Energy Agency (Ciper)
 • Gozo Development Agency – Gozo Regional Committee (Malta)
 • Metropolitan City of Capital Rome (Italija)
 • Goriška Lokalna Energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Ministry of Energy and Industry (Albanija)
 • Regional Energy and Environment Agency from North Altenejo (Portugalska)
 • Comunidad Intermunicipal do Alto Alentejo (Portugalska)

Novice

 • Zaključno srečanje partnerjev projekta ENERJ

   V Grčiji, kraju Thessaloniki (Solun) je 10. septembra 2019 potekalo zaključno srečanje partnerjev projekta ENERJ. Vodilni partner ANATOLIKI S.A. je imel uvodno besedo in partnerjem predstavil stanje tik pred zaključkom projekta. Večji del nalog je bil uspešno zaključen, kot npr. izvedba energetskih pregledov, oblikovanje skupnih akcijskih načrtov, organizacija delovnih skupin z deležniki, vzpostavitev spletne platforme, […]

  Preberi več
 • Šesto srečanje projektnih partnerjev ENERJ

  Projektna skupina se je znova sestala na Cipru 4. in 5. junija 2019 in pregledala skladnost izvajanja aktivnosti s terminskim planom in ali so predvideni rezultati doseženi; projekt je namreč v zadnjem tromesečju izvajanja. V tem obdobju bo pozornost usmerjena predvsem k izobraževanju za javne uslužbence in energetske upravljalce, s ciljem združevanja več občin in […]

  Preberi več
 • ENERJ nadgradnja orodja SISMA SET

  V okviru projekta SISMA je bilo razvito orodje za energijsko in finančno ovrednotenje ukrepov za učinkovito rabo energije. Osnovna ideja orodja izhaja iz dejstva, da je pri tovrstnih ukrepih oziroma projektih doba vračanja običajno daljša, interna stopnja donosa (IRR) pa nizka. V projektih, ki so financirani po modelu energetskega pogodbeništva najnižja stopnja donosa ni natančno […]

  Preberi več
 • Peto srečanje projektnih partnerjev ENERJ

  Poti partnerjev projekta ENERJ so se znova srečale na Portugalskem v mestu Gaviao v terminu od 04. do 05. decembra 2018. Tudi tokrat je bil glavni namen sestanka pregled izvedenih aktivnosti, kot tudi aktivnosti, ki so še pred nami. Poudarek srečanja je bil na izdelavi spletne platforme, ki bo na razpolago predvidoma meseca aprila. Na […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg MED program
Trajanje projekta: nov. 2016 – mar. 2019
Vrednost projekta: 2,58 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Izobraževalno gradivo

Viri financiranja