Projekt ENERJ

OPIS PROJEKTA

Projekt je usmerjen k povečanju in izboljšanju izvajanja akcijskih ukrepov, ki so del dokumentov SEAP (Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov) in drugih lokalnih dokumentov, ki vključujejo ukrepe za dvig OVE in URE, s ciljem doseganja evropskih in nacionalnih ciljev za dvig energetske učinkovitosti javnih stavb. V okviru projekta se bo razvilo in testiralo metodologijo, ki bo usmerjeno k dvigu sodelovanja med predstavniki lokalne skupnosti in bo prispevalo k oblikovanju skupnih akcijskih ukrepov na področju energetike.

Prikaži več


Skozi izmenjavo orodij, podatkov in dobrih praks na lokalnem kot tudi na transnacionalnem nivoju, bo projekt prispeval k zmanjšanju implementacijskih pomanjkljivosti in spodbujal k bolj učinkovitemu energetskemu upravljanju stavb v javnem sektorju. ENERJ bo spodbujal strategije in instrumente za optimizacijo procesov načrtovanja ukrepov na področju trajnostne energije, prispeval k bolj učinkoviti izrabi razpoložljivih javnih sredstev financiranja ter k izvajanju ukrepov, določenih v EU pobudi Konvencija županov.

Prikaži manj

Partnerji projekta:

 • ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities – Center for the Development of Human resources and support of local economy (Grčija)
 • Andalusian Federation of Towns and Provinces (Španija)
 • IRENA – Istrian Regional Energy Agency (Hrvaška)
 • Cyprus Energy Agency (Ciper)
 • Gozo Development Agency – Gozo Regional Committee (Malta)
 • Metropolitan City of Capital Rome (Italija)
 • Goriška Lokalna Energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Ministry of Energy and Industry (Albanija)
 • Regional Energy and Environment Agency from North Altenejo (Portugalska)
 • Comunidad Intermunicipal do Alto Alentejo (Portugalska)

Novice

 • Tretje srečanje projektnih partnerjev ENERJ

  Tretji sestanek partnerjev projektne skupine ENERJ je bil organiziran na Malti v terminu od 21/11/2017 do 23/11/2017. Namenjen je bil predvsem predstavitvi aktivnosti znotraj tretjega delovnega sklopa, ki obsega izvedbo energetskih pregledov javnih stavb in analizo izhodiščnega oz. obstoječega stanja v partnerskih državah ter pripravi izobraževalnega materiala za prenos in okrepitev znanja javnih uslužbencev in […]

  Preberi več
 • Drugo srečanje partnerjev projekta ENERJ

    Organizacija FAMP (Federacion Andaluza de Municipios Y Provincias) iz Sevilije je v času od 31.05.2017 do 02.06.2017 gostila drugo srečanje partnerjev projekta ENERJ. Prvi dan sestanka se je pričel s pregledom doseženih rezultatov znotraj prvega poročevalskega obdobja, kot tudi pripravi prvega finančnega poročila. Sledila je predstavitev rezultatov na področju komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti projekta, plana […]

  Preberi več
 • Energetska prenova in učinkovita raba energije v javnih stavbah

  Energetska prenova in učinkovita raba energije v javnih stavbah. Tako je agencija GOLEA poimenovala delavnico, ki jo je 29. 3. 2017 izvedla v prostorih Primorskega Tehnološkega parka, v okviru projekta ENERJ, ki je bil uvodoma predstavljen s strani vodje projekta dr. Vanje Cencič. Projekt se izvaja pod okriljem Interreg MED programa in je usmerjen k povečanju  […]

  Preberi več
 • Sestanki partnerjev projekta v Rimu (Italija) od 11. 1 do 12. 1. 2017

  Kick off sestanek Prvo projektno srečanje v Rimu je bilo namenjeno podrobnemu spoznavanju s projektnimi vsebinami po delovnih paketih, finančnim vodenjem projekta, koordinacijo in poročanjem, komunikacijskim aktivnostim na nivoju partnerstva in z okolico. Dogovorjena je bila organizacijska struktura projekta, določen je bil upravni odbor ter managerji projekta.  

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg MED program
Trajanje projekta: nov. 2016 – mar. 2019
Vrednost projekta: 2,58 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Ni prihajajočih dogodkov

Gradiva

Izobraževalno gradivo

Viri financiranja