Projekt ENERJ

OPIS PROJEKTA

Projekt je usmerjen k povečanju in izboljšanju izvajanja akcijskih ukrepov, ki so del dokumentov SEAP (Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov) in drugih lokalnih dokumentov, ki vključujejo ukrepe za dvig OVE in URE, s ciljem doseganja evropskih in nacionalnih ciljev za dvig energetske učinkovitosti javnih stavb. V okviru projekta se bo razvilo in testiralo metodologijo, ki bo usmerjeno k dvigu sodelovanja med predstavniki lokalne skupnosti in bo prispevalo k oblikovanju skupnih akcijskih ukrepov na področju energetike.

Prikaži več


Skozi izmenjavo orodij, podatkov in dobrih praks na lokalnem kot tudi na transnacionalnem nivoju, bo projekt prispeval k zmanjšanju implementacijskih pomanjkljivosti in spodbujal k bolj učinkovitemu energetskemu upravljanju stavb v javnem sektorju. ENERJ bo spodbujal strategije in instrumente za optimizacijo procesov načrtovanja ukrepov na področju trajnostne energije, prispeval k bolj učinkoviti izrabi razpoložljivih javnih sredstev financiranja ter k izvajanju ukrepov, določenih v EU pobudi Konvencija županov.

Prikaži manj

Partnerji projekta:

 • ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities – Center for the Development of Human resources and support of local economy (Grčija)
 • Andalusian Federation of Towns and Provinces (Španija)
 • IRENA – Istrian Regional Energy Agency (Hrvaška)
 • Cyprus Energy Agency (Ciper)
 • Gozo Development Agency – Gozo Regional Committee (Malta)
 • Metropolitan City of Capital Rome (Italija)
 • Goriška Lokalna Energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija)
 • Ministry of Energy and Industry (Albanija)
 • Regional Energy and Environment Agency from North Altenejo (Portugalska)
 • Comunidad Intermunicipal do Alto Alentejo (Portugalska)

Novice

 • Skupni ukrepi energetske prenove in dvig OVE v javnih stavbah

  Na podlagi pobude, ki smo jo prejeli s strani poslovnih partneric, je agencija GOLEA dne 14. septembra 2018, v mali dvorani Kulturnega doma v Bovcu, organizirala delavnico “Skupni ukrepi energetske prenove in dvig OVE v javnih stavbah”. Udeležba delavnice je bila mednarodna, saj so na njej sodelovale, poleg slovenskih agencij, tudi Istarska regionalna energetska agencija […]

  Preberi več
 • Četrto srečanje projektnih partnerjev ENERJ

  Četrto srečanje partnerjev projektne skupine ENERJ je bilo organizirano s strani agencije GOLEA v Novi Gorici v terminu od 05/06/2018 do 06/06/2018. Glavni namen srečanja je bil pregled izvedenih aktivnosti, ki se nanašajo na tretji delovni sklop. Agencija GOLEA je partnerjem predstavila končno poročilo, ki temelji na pridobljenih podatkih iz opravljenih energetskih pregledov javnih stavb, […]

  Preberi več
 • Udeležba na posvetu »Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030«

  Agencija GOLEA se je dne 27/02/2018 odzvala povabilu na posvet »Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030«, ki ga je organiziral Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU), in sicer v okviru EU projektov »Energy Performance Contracting Plus, EPC+« in »Slovenska podnebna pot do sredine stoletja, LIFE Podnebna […]

  Preberi več
 • Tretje srečanje projektnih partnerjev ENERJ

  Tretji sestanek partnerjev projektne skupine ENERJ je bil organiziran na Malti v terminu od 21/11/2017 do 23/11/2017. Namenjen je bil predvsem predstavitvi aktivnosti znotraj tretjega delovnega sklopa, ki obsega izvedbo energetskih pregledov javnih stavb in analizo izhodiščnega oz. obstoječega stanja v partnerskih državah ter pripravi izobraževalnega materiala za prenos in okrepitev znanja javnih uslužbencev in […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: Interreg MED program
Trajanje projekta: nov. 2016 – mar. 2019
Vrednost projekta: 2,58 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Gradiva

Viri financiranja